El Govern català va reduir el seu deute amb les farmàcies en millorar la seva tresoreria amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i es va comprometre a pagar les factures dels medicaments, almenys fins a setembre, en un termini màxim de 60 dies, en comptes dels tres mesos que trigava fins ara. Segons va informar el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el Servei Català de la Salut va pagar el passat 24 de juny 91 milions corresponents al 76% que devia de la factura de fàrmacs de març (que havia d'haver pagat el 5 de maig) i el 100% de la factura d'abril, que pujava a 117 milions d'euros i que havia d'haver abonat el 5 de juny.

Amb aquests 208 milions que va pagar el CatSalut, el deute amb les farmàcies puja ara a 119,5 milions d'euros corresponents a la factura del mes de maig, més altres de la factura de juny. Segons el Col·legi de Farmacèutics, la Generalitat es va comprometre a pagar la factura de maig a final de juliol i la factura de juny a final d'agost, amb la qual cosa el termini de pagament es reduirà a 60 dies.

El secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, en una reunió celebrada en el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va comunicar als farmacèutics que, amb la millora de tresoreria, la Generalitat podria reduir els endarreriments. Aragonès es va comprometre amb els farmacèutics que els mesos de juliol i agost l'endarreriment es reduirà fins a 25 dies respecte a la data que marca el concert i el pagament s'efectuarà a 60 dies respecte a la data de factura. Aragonès va afirmar que al setembre confirmaria si es podria mantenir aquest compromís.