17 de novembre de 2017
17.11.2017
Eleccions catalanes

Eleccions a Catalunya: acaba el plaç per registrar-se i votar des de l'estranger

Dimecres 22 de novembre és la data límit pels ciutadans catalans residents a l'exterior

27.11.2017 | 13:13
Eleccions a Catalunya: acaba el plaç per registrar-se i votar des de l'estranger

Si vols voltar a les eleccions catalanes convocades pel proper 21D, hi ha diverses maneres de fer-ho. T'expliquem els passos que has de seguir per poder votar a qualsevol de les llistes i candidats que es presenten a les eleccions catalanes del 21D.

1. Vot por correu adreçat a ambaixades i consolats (electors CERA) a les eleccions catalanes

Els electors inscrits al CERA que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre adreçat a l'Oficina Consular en la que estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i el certificat d´inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d´inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d´Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l´Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la que l´elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 17 de desembre.


2. Vot en urna (electors CERA) el proper 21D

Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i documents mencionats en el punt anterior, a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin per inscripció o en els llocs que se´ls hi assigni per aquest procés electoral, entre el 17 i el 19 de desembre.

IMPORTANT: No és possible pels electors inscrits al CERA l´enviament per correu del vot a la Junta Electoral Provincial

La possibilitat, vigent en eleccions anteriors a 2012, de poder enviar els sobres i documents directament a les corresponents Delegacions de la Junta Electoral Provincial ha estat suprimida. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 i 2015 es van anular milers de vots de persones que per inèrcia d´anteriors processos electorals van enviar el seu vot a la seva Junta Electoral Provincial. Si us plau, recordeu que aquesta possibilitat ha estat suprimida.

3. Vot por correu adreçat a la mesa electoral d´origen (electors ERTA) a les eleccions catalanes 2017

Si ets elector ERTA, un cop rebuda la documentació en el teu domicili, has de votar per correu (no pots votar en urna), enviant el sobre amb la papereta de vot i el certificat d´inscripció en el ERTA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d´inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d´Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a la mesa electoral de la teva circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins el 17 de desembre (inclòs).

4. Electors del CERA temporalment a Espanya a les Eleccions catalanes 2017

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (a l´igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de la convocatòria fins el dia 11 de desembre (inclòs), sense que això impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d´Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l´Oficina del Cens Electoral de la seva província d´inscripció. Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d´Espanya indicada a la sol·licitud, l´elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del dia 17 de desembre. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.

IMPORTANT: Electors residents a l´exterior que no s´hagin inscrit ni al CERA ni a l´ERTA
Si no esteu inscrits ni al CERA ni a l´ERTA i no voleu fer-ho, aleshores compteu, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya. Podreu exercir el vostre dret de vot presencialment (desplaçant-vos a Catalunya el dia de les eleccions) o exercint el Vot anticipat per correu del 28 d´octubre al 22 de novembre, adreçant-vos a qualsevol oficina de correus de l´Estat espanyol per tal d´obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina. Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l'Oficina del Cens Electoral de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions. L'Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l'interessat, entre el 25 de novembre i l´1 de desembre. La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui a l'interessat on haurà d'introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 17 de desembre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook