El Consell Escolar de l'Estat estudiarà aquest dimarts el projecte d'ordre que el Ministeri d'Educació ha preparat per regular les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a aquest curs, i que fixa de nou que tingui només finalitat diagnòstica.

Mentre es treballa en un pacte educatiu al Congrés per consensuar un nou text que possibiliti una llei que substitueixi a la Lomce, tal com van acordar els grups parlamentaris, el Govern va decidir el curs passat que la prova de final d'ESO fos només de caràcter diagnòstic i la de segon de Batxillerat molt similar a l'anterior Selectivitat.

I igual que en l'anterior curs, per aquest 2017-18 el Ministeri d'Educació ha tornat a preparar un projecte d'ordre per regular la prova de cambra de l'ESO que difereix molt de l'establert en la Lomce quant a que fos necessari aprovar-la per obtenir el títol de Secundària.

El Consell Escolar o màxim òrgan de consulta educatiu per a l'Executiu estudiarà un document que amb prou feines es diferencia de l'any passat. No obstant això, en comptes de dir que es farà entre maig i juny s'especifica aquesta vegada que es farà "en l'últim trimestre lectiu del curs 2017-18".

L'avaluació final d'ESO "tindrà caràcter mostral i finalitat diagnòstica i s'aplicarà als alumnes de quart curs amb independència de les seves qualificacions"; versarà sobre competències matemàtica, lingüística i social i cívica, tenint com a referència el bloc d'assignatures troncals cursades.

La selecció d'alumnes i centres serà suficient per obtenir dades representatives, encara que les Administracions podran elevar el nombre de centres participants i fer l'avaluació amb caràcter censal.

Entre les esmenes presentades al document que va a estudiar el Consell n'hi ha una del sindicat de docents STES, que demana garantir la confidencialitat dels informes per centres, doncs argumenta que si la finalitat és l'avaluació del sistema educatiu en el seu conjunt, "no s'entén la necessitat d'elaborar informes per a cadascun dels centres seleccionats".

Les proves tindran una durada de quatre dies, cinc per a les administracions amb llengua cooficial, i cadascuna de les proves diferents matèries tindrà una durada màxima de 60 minuts, amb quinze minuts mínim de descans entre elles.

Es podran aplicar qüestionaris de context, pels quals, segons ha criticat la Confederació estatal d'Associacions d'Estudiants també a través d'una esmena, s'ha d'assegurar que es realitzin en el centre educatiu en horari lectiu.

En la prova podrà haver-hi preguntes d'opció múltiple o test però també semi-obertes (preguntes amb resposta correcta inequívoca però que exigeixen construcció per part de l'alumne) i obertes (no tenen una sola resposta correcta inequívoca i exigeixen construcció per part de l'alumne).

D'altra banda, el Consell Escolar de l'Estat també va a estudiar un projecte d'ordre per la qual es regulen els Premis Nacionals de Batxillerat i les esmenes i propostes que han fet els membres d'aquest organisme al document tècnic de l'Informe 2017 sobre l'estat del sistema educatiu.