El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre ahir cautelarment diversos articles del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), entre ells el que fixa en una hora el temps de precontractació d'aquests serveis.

En un acte el TSJC també suspèn el registre electrònic de l'AMB, a través de la qual les empreses VTC han de comunicar els serveis que tenen previst prestar acreditant la seva contractació prèvia.

En la seva resolució, el TSJC estima parcialment la sol·licitud de mesures cautelars formulada per l'empresa Luxury VTC, que va interposar un recurs contenciós administratiu per demanar la suspensió del reglament metropolità que estableix les condicions d'explotació dels vehicles VTC i que, en la pràctica, restringeix l'activitat d'aquest sector.

Aquest reglament va ser aprovat definitivament pel ple del Consell Metropolità de l'AMB el passat 21 de maig i fixa, entre altres mesures, l'obligatorietat de precontractar aquests serveis amb una antelació mínima de 60 minuts i preveu multes de fins a 1.400 euros per a qui incompleixi aquest punt.

La norma de l'AMB, que augmenta en 45 minuts el temps de precontractació que va establir prèviament la Generalitat en el seu decret, també impedeix la geolocalització dels VTC i obliga els conductors que circulin sense passatgers a justificar que tenen un client en el registre de serveis o que es dirigeixen al seu estacionament. Per controlar el compliment de la nova norma, es va crear un registre on havien de quedar reflectits tots els moviments dels VTC, des de la precontractació fins a la finalització del servei.

El TSJC atén parcialment la petició de Luxury VTC i suspèn cautelarment l'article 11 en la seva integritat, el referent a la precontractació prèvia, en entendre que es tracta d'una regulació que «se'ns ofereix contrària a la llibertat d'empresa i discriminatòria».

També suspèn cautelarment el registre electrònic de l'AMB, doncs pot convertir-se, assegura el tribunal, en «un règim autoritzatori encobert i sobreposat al de caràcter autonòmic o estatal/autonòmic».

I és que l'article 3.1 del decret assenyala que els titulars de les autoritzacions VTC «podran instar» la seva inscripció en el registre, però s'ha comprovat -recalca el TSJC- que en la versió castellana del reglament aquest «podran» significa «hauran de».

A més, l'article 3.3 institueix un «adhesiu» metropolità que hauran de portar visible els vehicles VTC, adhesiu que, segons aquest mateix precepte, constitueix una «acreditació» oficial.

«La interpretació conjunta de les normes que acabem de citar suggereix un escenari en el qual l'alta en el registre metropolità obeirà, en realitat, a una sol·licitud que no tindrà cap efecte fins que a l'interessat no li hagi estat lliurat per l'AMB l'adhesiu identificatiu de rigor», sosté el TSJC.

Resposta dels taxistes

Élite Taxi va anunciar que interposarà un recurs a la suspensió cautelar. El sindicat va demanar «calma» als taxistes tot demanant «uns dies per analitzar la situació» tot i que segons va explicar aquesta triga su Portaveu, Tito Álvarez, el fons de la Resolució és «bastant bo i positiu» i va augurar que no hi haurà mobilitzacions. El govern de l'alcaldessa Ada Colau decidirà amb el sector del taxi «com actuar» davant la decisió del TSJC. Ho va dir la tinenta d'alcaldia de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, que va assegurar que encara estan analitzant jurídicament la decisió del TSJC. Sanz ha mostrat «precaució» davant la suspensió cautelar de la mesura i ha subratllat que afecta la precontractació de 60 minuts però no la de 15 minuts.