El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va tombar el decret electoral de les cambres catalanes en considerar que la Generalitat no va ser transparent i va ometre el tràmit de la participació ciutadana, segons va informar el bufet d'advocats Pous d'Avilés. D'aquesta manera, l'alt tribunal estima el recurs contenciós interposat per la societat Staff Pavillion SL. Tot i que la Generalitat va al·legar motius d'urgència, el TSJC sosté que no es poden limitar els drets dels ciutadans en la participació de procediments com aquests, previstos en l'article 69 de la Llei 19\/2014. El decret també incloïa el vot electrònic, un aspecte que Staff Pavillion SL va qüestionar per la seva fiabilitat i que fos l'únic possible.

En la sentència, l'alt tribunal assenyala que la Generalitat va al·legar un principi d'urgència per no seguir la tramitació prevista en l'article 69, un argument que el TSJC no comparteix. Segons afirma, el Govern no pot justificar «motius d'urgència per limitar els drets dels ciutadans a la participació en el procediment d'elaboració d'una norma previstos en l'article 69, quan aquesta urgència en tot cas ha estat provocada per la pròpia administració». Sobre el vot electrònic, el TSJC apunta que l'Estat es limita a establir amb «caràcter bàsic» les condicions perquè s'exerceixi, però no entra a valorar si pot coexistir amb d'altres.

La Generalitat va expressar el seu desacord amb la sentència i va anunciar que presentarà un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.