El Servei Català de Trànsit informa que des de l'1 de gener fins al 31 de juliol d'aquest any, 62 persones han mort en 54 accidents mortals a les carreteres catalanes. Això suposa un descens d'un 38,6% en el nombre de víctimes mortals respecte el mateix període de l'any passat, en el qual van perdre la vida 101 persones. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 43,2% respecte el 2019.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït un 54,7%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 137 persones en el mateix període anual. S'ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la COVID-19.

Durant aquest mes de juliol s'ha anat recuperant progressivament la mobilitat, tot i que sempre per sota del flux de trànsit anterior a la pandèmia (un 14% els dies laborables i un 22% els caps de setmana, respecte juliol de 2019). Malgrat que es registra menys circulació, el mes de juliol ha sumat 15 víctimes mortals a les carreteres i ha esdevingut el mes amb major mortalitat aquest 2020. Tot i així, hi ha hagut un 21,1% menys de víctimes mortals que el juliol de l'any passat.Més motoristes morts al juliol

Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 31 de juliol han mort 12 motoristes, 3 ciclistes i 6 vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 30 motoristes, 4 ciclistes i 6 vianants. No obstant, convé ressaltar que durant el mes de juliol han mort 6 motoristes, 3 d'ells durant el cap de setmana del 3 al 5 de juliol. En aquest sentit, tenint en compte aquestes xifres i atès que ens trobem en ple estiu, una època de mobilitat alta per part del col·lectiu motorista, el Servei Català de Trànsit demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes i respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. Precisament, l'SCT ha coordinat aquest mes de juliol una campanya preventiva de controls per augmentar la seguretat dels motoristes.

Paral·lelament, l'SCT alerta també que no s'està reduint el nombre d'atropellaments mortals a la carretera respecte el mateix període del 2019, al contrari que succeeix a la resta d'accidents i col·lectius. A més, cal destacar que enguany ha augmentat un 20% el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesants, amb 6 morts respecte els 5 del mateix període del 2019. Davant d'això, Trànsit apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària que requereix l'adopció de mesures protectores per part dels conductors de tots els vehicles.

Accidents amb un vehicle sol

Es manté també la tendència a l'alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat. Enguany fins al 31 de juliol, 25 dels 54 accidents mortals han ocorregut amb un sol vehicle, el que suposa el 46% del total de sinistres, i l'any passat en el mateix període aquest tipus d'accidents suposaven el 34% de la sinistralitat mortal. Tot i això, hi ha hagut una reducció d'aquest tipus d'accidents en comparació amb l'any passat, 25 el 2020 respecte dels 32 de l'any 2019.

Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, observem que 28 de les 62 víctimes mortals registrades són en cap de setmana o festiu. Davant de l'època de l'any en què ens trobem i la situació actual es fa també un toc d'atenció en els desplaçaments d'oci, i s'apel·la a un comportament responsable a la carretera que eviti el relaxament en la conducció tant pel que fa a l'atenció, l'ús del mòbil, l'excés de velocitat, l'ús del cinturó i el consum d'alcohol i altres drogues.Morts per demarcacions

Pel que fa a les víctimes mortals per demarcacions, a les quatre s'han reduït el nombre de morts a les respectives carreteres. A Tarragona i a Lleida és on més han disminuït els morts per accidents de trànsit, un 46,4% i un 43,8% respectivament, seguides de Barcelona i de Girona, ambdues amb una reducció del 33,3%. En comparació amb el 2010, destaca la reducció del 66,7% de les víctimes mortals de la demarcació de Girona.