El Departament d'Educació recomana mantenir les finestres sempre obertes en els menjadors escolars i durant les classes, sempre que sigui possible. Així es recull a les orientacions publicades ahir per part de la Conselleria, on s'indica que en un aula s'aconsegueix la ventilació adequada «obrint les portes i les finestres amb una obertura mínima de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva». Tot i això, afegeix que «és aconsellable, en la mesura del possible, mantenir les finestres obertes permanentment amb la màxima obertura». El document també afirma que cal cercar l'«equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic i acústic». A més, apunta la necessitat de ventilar també naturalment aquelles aules que tinguin ventilació mecànica.

Queixes a FP i Batxillerat

El Govern va anunciar dijous l'increment de la docència telemàtica en l'etapa postobligatòria -FP, batxillerat, ensenyaments de règim especial, escoles oficials d'idiomes (EOI) i formació d'adults. Aquesta setmana ha publicat diverses indicacions ja que donava de marge aquesta setmana perquè els centres s'organitzessin. En aquestes indicacions s'explica que en les instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives per al curs 2020-2021 del 30 de juny ja s'indicava que excepcionalment es podrien impartir models híbrids. En aquests casos, la presencialitat no pot ser inferior al 50% i es poden contemplar diverses opcions: franges horàries reduïes o dies alterns. Una setmana després, els centres s'han anat adaptant però la valoració és crítica des dels principals sindicats de l'ensenyament. A USTEC-STEs han apuntat que cada centre «ho està fent pel seu compte» ja que no han trobat el lideratge d'Educació per aconseguir «certa homogeneïtat».

Pel que fa a les acadèmies de repàs, també van mostrar el seu malestar i ahir van reclamar el «mateix tracte» que les escoles oficials d'idiomes. El sector sosté que és «incrongruent» que no se'ls permeti fer classes presencials i que a les EOI sí. A més, denuncia que es «posa en risc» la viabilitat de moltes empreses i que ha augmentat l'economia submergida.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus