25 de novembre de 2020
25.11.2020
Diari de Girona

Els PGE com a declaració de principis

24.11.2020 | 23:56
Els PGE com a declaració de principis

Situem-nos en el context de la crisi econòmica causada pel descontrol del cosmos financer que va sacsejar tot el planeta. Quina va ser la resposta del Govern espanyol, aleshores comandat pel Partit Popular, per dominar el sistema econòmic? Reduir els sous, les pensions i les prestacions; aplicar una rebaixa a les inversions i promoure l'alentiment de les polítiques publiques; fer créixer els impostos indirectes i els impostos a les rendes del treball, i reduir el percentatge de les inversions a Catalunya.

I com havia reaccionat Europa per defensar la Unió? Va forçar tots els seus membres a disminuir el dèficit públic i escanyà Grècia de tal manera que el país va quedar a res de l'ensorrament.

Concentrem-nos ara en el present, en l'any 2020. Quina proposta fa el Govern espanyol a través del Projecte de Pressupostos en resposta a la crisi causada pel COVID-19?

Evitar la catàstrofe econòmica: afavorir els ERTOs per compensar les oscil·lacions de la productivitat; desplegar ajudes per als treballadors autònoms i facilitar els crèdits a les empreses; consolidar l'augment del salari mínim i la posada en marxa de l'ingrés mínim vital; reforçar l'estat del benestar, assegurar les pensions, incrementar més d'un 50% els recursos de sanitat, educació, habitatge i dependència; establir les bases per a la modernització de l'economia i recuperar el vigor de les polítiques publiques; augmentar les inversions en investigació, recerca i desenvolupament i la implementació dels resultats; i invertir tant en la digitalització de l'economia com en infraestructures.

I no s'atura aquí: la proposta del Govern, també per a la província de Girona, contrasta amb les polítiques de retallades i restriccions de les administracions gestionades pel Partit Popular. Els PGE, insisteixo, eviten la catàstrofe econòmica i reforcen l'estat del benestar. I, en paral·lel, equiparen la pressió fiscal als estàndards europeus per garantir la inversió pública i equilibren els tributs, de manera escalonada, per afermar un sistema just que distribueixi els impostos en funció de les rendes.

La modernització de l'economia exigeix, efectivament, un sistema de tributs equilibrat i inversió en investigació però, sobretot, reclama que ens prenguem molt seriosament la sostenibilitat com a mecanisme per garantir que tant els beneficis del progrés com les transformacions repercuteixin positivament en tots els ciutadans i ciutadanes. La declaració de principis en aquest sentit que es desprèn dels PGE és inequívoca i honesta, no només a favor de la generació d'energia amb baixes emissions, l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible, la millora de les costes o la protecció del medi ambient, sinó en el compliment estricte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

L'actitud d'Europa, a la qual Espanya no pot ser aliena, és també el principi fonamental per segregar les polítiques d'interès particular en favor d'una idea col·lectiva de la Unió. Espanya, Catalunya i, per què no, també la regió de Girona, estan adherits i compromesos en la construcció d'aquesta Europa que ha reaccionat a temps, amb fermesa i amb criteris de solidaritat a un desafiament històric que ens exigeix esperit democràtic i de cooperació.

I els catalans què hem de fer? Tenint present que és moment de fer política, ens convé negociar. Primer, per com hem de superar plegats aquest contratemps; i al mateix temps per com es canalitzen els recursos per ajudar de la manera més eficient els nostres conciutadans a través d'aquests pressupostos. I en acabat de negociar, ens convindrà actuar units, compartint el significat de l'interès comú. Som en l'hora dels polítics decidits, enraonats, amb sentit crític i compromesos amb Espanya, amb Catalunya i amb Girona.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook