Les persones amb coronavirus poden presentar quadres clínics de la malaltia amb una gravetat molt diferent; mentre algunes són asimptomàtiques, d'altres poden acabar ingressant en una UCI. Si bé l'edat és un dels factors principals que explica aquesta disparitat, encara hi ha molts interrogants, com per exemple per què una persona jove sense patologies prèvies pot desenvolupar una covid-19 greu. Un estudi coordinat pels investigadors Manel Esteller i Aurora Pujol demostra que la dotació epigenètica influeix en la gravetat de la malaltia i que un 13% de la població té unes variacions que la predisposen a una covid-19 més severa. L'article es publica avui a EBiomedicine, la revista germana de The Lancet per troballes de laboratori.

«Sabem que l'edat avançada i la coexistència d'altres patologies -cardiovasculars, obesitat, diabetis, defectes immunes- s'associa a una major gravetat de la infecció, però què passa amb la resta de la població que també arriba a l'UCI sense aquests factors?», es va preguntar el doctor Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Una de les claus per al seguiment dels pacients amb covid-19 seria poder predir si la infecció pel virus acabarà requerint hospitalització o es podria controlar de forma ambulatòria. Per això, els investigadors van decidir estudiar més de 400 persones que havien donat positiu per coronavirus i que no pertanyien a cap d'aquests grups de risc. Els investigadors van analitzar-ne el material genètic i van mirar si no havien tingut símptomes o havien estat molt lleus o, per contra, havien estat ingressats a l'hospital i havien necessitat assistència respiratòria.

Els responsables del projectes diuen que els resultats impactaran favorablement en la salut.