A partir d’enguany podran multar-se amb imports fins als 500.000 euros els actes més greus de discriminació que no estan catalogats en l’actualitat com a delicte penal. En les pròximes setmanes serà nomenat el responsable de l’organisme previst en la llei catalana d’igualtat de tracte i no discriminació aprovada pel Parlament el 18 de desembre de 2020. A partir de llavors, s’obre la possibilitat de començar a tramitar les recerques i expedients sancionadors per tracte vexatori o degradant per motius de raça, religió o procedència, entre altres; l’exhibició al carrer de missatges, pancartes i símbols «discriminatoris» i la convocatòria de manifestacions o actes polítics amb aquest contingut. La secretària general de Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, va assegurar que l’executiu català nomenarà en les pròximes setmanes a la persona que dirigirà l’oficina entre un grup de candidats. Aquest organisme tindrà adscrit a personal de la funció pública i a experts en matèria de no discriminació en l’àmbit jurídic i en la mediació. Una de la feina de casa serà incoar, d’ofici o a instàncies de tercers, recerques sobre possibles situacions de discriminació que revesteixin «gravetat o especial rellevància», excepte les quals constitueixin un delicte, que es remetran a la justícia. Faltarà per aprovar el reglament que desenvoluparà aquest règim sancionador i que el seu redactat està ultimant un grup de treball en el qual participen assessories jurídiques de diversos departaments i juristes externs.