La inversió a l'aeroport del Prat prevista per als pròxims cinc anys serà, finalment, d'uns 325 milions d'euros, segons els càlculs que fa Aena. 250 del total s'especifiquen com a millora de les instal·lacions al pla quinquennal que recull el Document de Regulació Aeroportuària 2022-2026, o DORA II, que ha estat aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres. Aquest és el document que havia de recollir la inversió de 1.700 milions per ampliar l'aeroport barceloní, que finalment ha quedat descartada per les discrepàncies entre el govern estatal i el català, principalment a l'entorn de l'espai natural de la Ricarda. Els altres 75 milions són inversions no especificades dins del mateix DORA II.