Catalunya rebrà l’any 2022 un total de 2.230,74 milions d’euros de la inversió territorializada de l’Estat en les diferents comunitats autònomes. Segons consta en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat presentat ahir al matí al Congrés dels Diputats, la quantitat assignada a Catalunya representa el 17,2% de total de 13.007 milions, un percentatge lleugerament per sota del pes de la comunitat autònoma en el PIB del conjunt de país (entorn del 18%), tal com estableix la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya.

A la inversió assignada a Catalunya, tanmateix, Hisenda hi suma 200 milions a compte del compliment d’una sentència del Suprem del 2017 relativa als comptes del 2008, que seran cedits per a la seva gestió a la Generalitat, tal com ja es va fer en el Pressupost de 2021. Així, segons les xifres del Ministeri, la inversió territorializada total dirigida a Catalunya, de 2.430,74 milions, representaria el 18,4% de la inversió total (13.207 milions, resultat se sumar als 13.007 milions totals els 200 del compliment de la sentència), complint així el que estableix l’Estatut. Aquesta partida correspon sobretot al Ministeri de Transports i de la resta de ministeris i empreses públiques.

Inversió territorialitzada

Inversió territorialitzada DdG

La quantitat assignada enguany a Catalunya en concepte d’inversió territorializada suposa un increment de 129,16 milions respecte a la consignada en els Pressupostos de 2021, el 6,14% més. Els Pressupostos de 2021 van assignar 2.101,58 milions d’inversió a Catalunya, el 17,1% del total previst per al conjunt de les comunitats. I encara que en sentit estricte aquest percentatge tampoc permetia complir amb l’Estatut, el Govern va fer valer la mateixa aportació addicional de 200 milions que ha tornat a aplicar de cara als comptes de 2022.

«Malgrat la dificultat de quadrar tots els estatuts d’autonomia» de les diferents comunitats, les inversions territorials assignades en els comptes de 2022 «compleixen amb aquestes disposicions que regeixen en bona part de les autonomies», va afirmar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Segons Montero, en els últims anys la inversió destinada a Catalunya ha crescut un 37%, «més que en tots els anys de Governs de Mariano Rajoy».

D’altra banda, la quantitat assignada a Andalusia suma 2.267,07 milions, el 17,4% del total de la inversió territorializada. La tercera comunitat amb major assignació correspon a València, amb 1.208,61 milions (9,30% del total) seguida de Madrid, amb 1.151,46 milions (8,9%).

La partida total d’inversió regionalitzable, de 13.007 milions, suposa un increment del 5,7% respecte del programat en 2021. Gairebé totes les comunitats veuen augmentar la seva pròpia partida, excepte les de País Basc, La Rioja, Navarra, Extremadura, Balears i Madrid. En aquest últim cas, la inversió assignada per a 2022 es retalla el 8,5%. La ministra Montero, no obstant això, va defensar que Madrid és beneficiària de bona part del calaix d’inversió no regionalitzable.