Si al novembre de l'any passat, començaven després de molta polèmica les obres de reforma de la muralla d'Hostalric, ara, deu mesos després, l'obra encara no està finalitzada, tot i que la previsió del consistori era poder-la ?inaugurar durant la Fira de Sant Miquel, que se celebra als voltants del 26 de setembre. Així ho va dir el dia que començaven els treballs, l'alcalde d'Hostalric Josep Maria Frias (CiU), ja que les obres tenien una execució de mig any a 8 mesos.

El motiu que no es pugui complir aquest termini, segons explica el regidor d'Urbanisme Joan Serras (HC), és que "hi ha feina molt entretinguda a fer" i a més, no cal oblidar que "hi ha un seguit de cases que estem a l'espera del jutge, perquè hi ha una suspensió cautelar de les obres". Per tant, encara que s'hagués pogut complir el termini, quedarien com a "pegat" perquè hi ha uns 7 terrats que resten dempeus perquè aquest gener un jutge hi va declarar la suspensió cautelar dels treballs.

Per ara, el regidor d'Urbanisme explica que no es posa data de finalització des del consistori, d'unes obres que consisteixen a eliminar els terrats de les cases adossades a l'antiga muralla.

En concret, aquesta cinquena intervenció a les muralles d'Hostalric comprèn el tram que va des de la Torre dels Bous fins a la de les Tuies Negres i el més dificultós és el treball a l'interior dels immobles, per arreglar les canalitzacions als garatges, entre d'altres. I el projecte consisteix a enderrocar els garatges i terrats que sobresurten del pany de la muralla, la reconstrucció de les obertures existents i uniformar-les, i col·locar nova fusteria a l'exterior. A més, amb aquesta reforma es descobrirà l'inici de la muralla que estava soterrat. I, alhora, durant tot el tram entre les dues torres també s'ha de fer un passeig al seu voltant, que potenciarà turísticament aquest vestigi de l'època medieval.