12 de març de 2011
12.03.2011

La meitat de les voreres de Palafrugell no són bones per als vianants

12.03.2011 | 01:00

El 28% de les voreres de Palafurgell tenen una amplada "no accessible" i, el 25%, són "insuficients", és a dir, tenen una amplada inferior a 1,5 metres. Aquestes són algunes de les dades que ha quantificat la diagnosi del Pla de mobilitat urbana de Palafrugell, realitzada per un equip especialitzat i que ha de solucionar els problemes que té la localitat en aquest àmbit. Ara s'iniciarà un procés participatiu per rebre opinions i aportacions de la ciutadania sobre aquest tema.
La diagnosi s'ha centrat en l'estudi realitzat durant la temporada d'estiu, el període de l'any amb més volum de població. A part de les voreres, també exposa que el 53% dels vials no disposen de les condicions necessàries per fer còmode el desplaçament a peu. La diagnosi també ha detectat que no hi ha una xarxa específica pels ciclistes malgrat que s'usa molt.
Quant a l'aparcament, es considera que és suficient tant a la temporada d'estiu com fora d'aquesta. Pel que fa al transport privat, veu positivament l'estructuració de la xarxa en forma de ronda, si bé al tram oest i sud té una alta saturació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook