El geògraf Narcís Sastre aposta per la mancomunitat de serveis per reduir despeses i recorda que els pobles destinen més d'un 25 per cent del seu pressupost a despeses que no els corresponen.

Creu que s'haurien de suprimir ajuntaments per fer front a la crisi?

Existeixen vies alternatives i menys traumàtiques que la simple eliminiació de municipis i mancomunar serveis n'és una. S'han fet passes en aquesta direcció, però encara insuficients. No té cap sentit que pobles petits tinguin equipaments sobredimensionats en relació a les necessitats de la seva població. La lògica social i econòmica obliga a ajustar les inversions a la demanda ciutadana real. Hem d'anar cap aquí, encara que sense descartar fusions sempre que hi hagi una voluntat expressa.

El 40% dels municipis gironins tenen menys de 500 habitants. És sostenible?

És sostenible si la mancomunitat de serveis es fa efectiva i es generalitza. En aquest aspecte, la crisi és una oportunitat. Volem arribar a l'extrem de Grècia? I no només entre municipis petits, sinó també a les àrees urbanes. A banda, no hem d'oblidar la qüestió del finançament local, que necessita una reforma urgent, i més quan els municipis han assumit competències que no els pertoquen només per voluntat de servei. Cal tenir en compte que els municipis destinen entre un 25 i un 30% del seu pressupost a despeses que no els corresponen. Cal reivindicar la tasca ingent de molts ajuntaments, sobretot en temps de crisi econòmica.

Si no se suprimeixen ajuntaments, la solució passa per reduir el nombre de consells comarcals o diputacions?

Simplificar el mapa administratiu de Catalunya em sembla ineludible, no només per una necessitat d'estalvi i de maximització dels recursos econòmics, sinó també per clarificar quina administració és responsable d'una cosa i quina de l'altra. Suprimir consells comarcals? Potser no de manera discrecional, però en alguns indrets del país, com a l'àrea metropolitana de Barcelona, els consells comarcals han perdut tota raó de ser des del moment en què s'ha creat per llei el nou govern metropolità. De tota manera, cal un debat ampli que consideri l'organització territorial en tot el seu ?conjunt, no només de manera parcial.