02 de octubre de 2012
02.10.2012

INSCRIPCIÓ | JORNADA ESPORT I SALUT

25 anys del cos d'Agents Rurals

02.10.2012 | 02:00
25 anys del cos d'Agents Rurals

"Cal fer un reconeixement ben merescut a aquest col·lectiu que estima i protegeix la biodiversitat
de Catalunya"

Ens trobem de ple en el 25è aniversari de la creació del cos d'Agents Rurals. Cal fer un reconeixement ben merescut a aquest col·lectiu que, per convicció i amb la màxima professionalitat, estima i protegeix la biodiversitat de Catalunya, que és la base del nostre paisatge i del sistema de vida del nostre territori.
Les funcions de sensibilització, de prevenció i de conscienciació ciutadana, de col·laboració en la gestió sostenible del territori, de vigilància i de control que duu a terme l'Administració de la Generalitat des de l'any 1986 mitjançant el cos d'Agents Rurals són de gran importància a Catalunya. Els Agents Rurals són, sens dubte, un instrument essencial de servei públic per garantir els drets de la ciutadania a un desenvolupament equilibrat i sostenible del nostre territori i la seva biodiversitat, i també de les persones que hi viuen i que contribueixen al seu manteniment i conservació.
El cos actual enllaça amb la Guarderia Forestal, traspassada a Catalunya el juliol de 1980, i lliga també amb la tradició del Servei Forestal de la Generalitat de Catalunya, creat el 25 de gener de 1932, que havia tingut com a precedent el del mateix nom creat per la Mancomunitat que va exercir les seves funcions fins a l'any 1923. Per tant, en celebrem els 25 anys però dins d'una trajectòria històrica que ha deixat empremta al llarg de tots aquests anys.
Aquests 25 anys han permès consolidar un model que ha avançat i evolucionat amb el pas dels anys, un model que combina la polivalència dels nostres agents amb la necessària especialització, però també la flexibilitat i la capacitat de coordinació amb altres instàncies de l'Administració per donar suport i posar-se al servei de la societat rural i del conjunt del territori. I, alhora, un model capaç d'obrir nous àmbits de treball (per exemple, des de la seva integració en el Departament d'Agricultura), d'assumir noves responsabilitats i de trobar el necessari equilibri entre les funcions pròpies d'un cos d'agents com aquest i les tasques de sensibilització, informació i conscienciació imprescindibles per fer possible l'equilibri entre la protecció del medi i el desenvolupament equilibrat de les activitats al nostre territori. La clau de l'èxit d'aquest model es troba, a parer meu, més enllà de la seva preparació i professionalitat, en el seu coneixement acurat, proper i a fons del territori i de les persones que hi viuen, que coneixen i a les quals donen servei i suport.
El nombre de membres del cos ha anat creixent al llarg dels anys d'acord amb la progressiva assumpció de competències relacionades amb el medi natural i el medi ambient, i ara, també, amb el món rural i agrari. Ja són més de 500 agents sota un model que es caracteritza, com dèiem, per la seva polivalència i especialització. Unes especialitzacions a què han contribuït principalment la creació de la figura d'agent major i el costant esforç que s'ha fet en matèria de formació continuada. En aquesta mateixa línia, s'han creat grups especialitzats en prevenció d'incendis i antifurtivisme, per posar alguns exemples, que han de contribuir a millorar la professionalització del cos i la qualitat dels seus serveis.
Els Agents treballen dia rere dia per garantir la protecció del medi natural i preservar-lo d'actuacions que puguin afectar-ne els valors. Instrumenten un règim de vigilància sobre l'aprofitament dels recursos forestals, la fauna i la flora, els espais protegits, el patrimoni forestal públic i els impactes ambientals. Són els Agents qui col·laboren en la gestió, el control i la inspecció del medi natural perquè sigui més eficaç l'aplicació de la normativa ambiental, però també ho fan mitjançant actuacions d'assessorament i conscienciació ciutadana i l'impuls de conductes respectuoses envers el medi.
Els nostres agents desenvolupen una tasca essencial en l'àmbit de la prevenció, no només dels incendis en què la coordinació i col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra i Protecció Civil posa de manifest l'eficàcia del model d'actuació que suma i que és plenament integrador i transversal, sinó en les nombrosíssimes activitats de prevenció i educació que desenvolupen al llarg de tot l'any (més de 800 activitats de sensibilització a les escoles, o els programes específics de suport al món rural i a altres col·lectius en matèria de prevenció d'incendis). I també en les actuacions de suport al territori, com els operatius contra robatoris a pagesos, o per danys a la fauna.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera el cos d'Agents Rurals una eina fonamental per al desplegament de les competències. El nostre objectiu és ajudar a consolidar encara més aquest model i, per això, bo i reconeixent que encara no hem pogut acabar de desenvolupar el seu desplegament professional definitiu perquè el context actual és el que és, ens el plantegem com un dels reptes de futur que mirarem de tirar endavant en la mesura de les possibilitats.
No vull acabar aquest reconeixement exprés sincer a tots i totes els membres del cos d'Agents Rurals per la feina ben feta, la dedicació, la constància, la convicció i l'exercici eficaç d'un servei essencial en la nostra societat al llarg d'aquests 25 anys. També voldria traslladar-los l'agraïment sincer d'aquest conseller i del conjunt del Govern pel sobreesforç i la dedicació especial que han demostrat durant aquests darrers mesos dedicats de manera intensa a la prevenció d'incendis durant l'actual i complexa campanya forestal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook