L'Ajuntament d'Olot ha decidit avançar la campanya de control del mosquit tigre. Les actuacions que l'any passat van començar als mesos d'estiu, ara s'han avançat a la primavera. L'objectiu -segons va explicar ahir Josep Guix (regidor de Medi Ambient pel PSC)- és fer front a la presència del mosquit tigre per causa de l'augment de les temperatures i oferir a la ciutadania el coneixement i les accions possibles per frenar la seva proliferació.

Guix va assenyalar: «El 90% dels llocs de cria del mosquit tigre es troben en àmbits privats». Va enumerar jardins i horts. Va indicar que és molt important la seva detecció per part dels ciutadans i la seva implicació per eliminar els llocs d'acumulació d'aigua.

Una de les primeres accions previstes és la distribució d'una carta informativa a tots els titulars d'horts municipals. Els van informar de la necessitat de prendre una sèrie de mesures per evitar la proliferació del mosquit tigre. Guix també va comunicar que tenen al seu abast i de forma gratuïta la tela mosquitera que necessitin. Les persones interessades es poden dirigir al Consorci SIGMA, a la carretera de Riudaura 94 d'Olot. També s'hi poden acollir els titulars d'horts particulars.

Com l'any passat, la campanya de prevenció també inclou sessions informatives sobre la biologia del mosquit tigre. Va anunciar que instal·laran un lloc d'informació al mercat setmanal d'Olot. L'any passat ja n'hi van posar un però només alguns dies.

Guix va informar que per segon any consecutiu l'Ajuntament repara una mesura de reforç destinada a tractar llocs susceptibles pel creixement de larves de mosquit.

Aixi doncs, d'ara a poques setmanes, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot preveu començar l'aplicació d'un tractament biològic als embornals de diferents zones d'Olot. Es tracta de zones properes a espais públics molt freqüentats, com són els centres educatiu, els parcs infantils o les zones esportives.

El mosquit tigre es pot reconèixer pel cos negre i les ratlles blanques, al cap, el cos i les potes. Viu entre abril i novembre i té un radi d'activitat d'uns 200 metres del lloc on cria. Prefereix les ombres i es actiu de dia i de nit.