La plantilla de la Direcció General de Trànsit (DGT) a les comarques gironines s'ha vist reduïda en els tres últims anys en gairebé un 18% mentre que el nombre de proves teòriques i pràctiques que s'han fet en aquest període han pujat un 14%. La falta de personal (examinadors i administratius) denunciada per aquests, juntament amb la reivindicació de millores salarials i laborals, són els motius que han dut als examinadors de l'Estat a una vaga que comença avui i continuarà a finals de juny i durant part del juliol.

En concret, a les comarques gironines la plantilla de la DGT s'ha vist reduïda en un 17,78%, entre personal examinador i de despatx, passant dels 45 efectius el 2013 als 37 el 2016. La caiguda més gran és en el personal administratiu, de 39 a 28 (un 20% menys) mentre que a 31 de desembre de 2016 hi havia un examinador menys que en la mateixa data del 2013 (de 10 a 9), segons les dades del Govern espanyol. Amb tot, la plantilla és insuficient, denuncien els examinadors, ja que, a la davallada de personal cal sumar-hi que, en aquests tres anys, les proves que s'han fet a la demarcació han anat pujant. Així, per exemple, pel que fa a les proves pràctiques (destres en pistes i circulació en vies obertes al trànsit) han pujat un 10,42%, passant de les 20.740 proves pràctiques del 2013 a les 22.901 el 2016.

Per tipus de proves, en el teòric s'ha passat d'11.603 proves el 2013 a 14.172 el 2016, un 22,14% més. En el cas de l'examen específic la xifra puja un 10,78% (de 3.320 a 3.678); el de destresa un 16,83% (de 3.873 a 4.525) i el de circulació un 8,95% més (de 16.867 a 18.376).

En total, entre proves pràctiques i teòriques, l'augment ha estat del 14%, de les 35.663 proves el 2013 a les 40.751 fetes el 2016.

Pel que fa al temps d'espera per a cada cicle d'exàmens pràctics (entre la sol·licitud d'examen i la realització del mateix) va des del mínim de 5 dies hàbils que hi havia a principis del 2013 a un màxim de 20 dies hàbils que hi havia entre el 16 de desembre del 2014 i el 19 de gener de 2015. El temps era variable en funció de la demanda d'exàmens i l'oferta d'examinadors. A partir del 20 de gener de 2015 el sistema va canviar «de comú acord amb el sector de les autoescoles». Actualment, Trànsit de Girona aplica un sistema de data fixa d'examen on cada autoescola examina un cop cada 7 dies hàbils. «Segons les condicions de presentació de sol·licituds pactades de comú acord amb el sector, llevat d'excepcions, el temps que transcorre entre la presentació de la sol·licitud per part de l'autoescola i la data de l'examen és de 5 dies hàbils», afegeix el Govern en la resposta.

En paral·lel, del 2013 al 2016 només es va registrar un incident (el 2015) a Girona en el qual es veiés implicat personal de la DGT, i va ser de personal de despatx.

Fins ara, davant la manca d'examinadors, es va crear la figura «itinerant» que es desplaça 11 mesos a l'any a les diferents Direccions de Trànsit on falten examinadors, entre altres mesures com les convocatòries tot i que, en el cas de Girona, van quedar desertes perquè ningú s'hi va presentar.

La vaga comença avui i està programada per als dies 2, 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juny i 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 i 31 de juliol.