El Consell Escolar de l'Estat estudia avui el projecte d'ordre amb què el Ministeri d'Educació vol regular l'avaluació final de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) aquest curs, i que torna a establir que tingui finalitat diagnòstica.

Mentre el Congrés treballa en un pacte educatiu per consensuar un text que possibiliti una llei per substituir la Lomce (llei Wert), tal com van acordar els grups parlamentaris, el Govern va decidir el curs passat que la prova final d'ESO només tindria caràcter diagnòstic i que la de segon de Batxillerat seria molt semblant a la Selectivitat.

El Consell Escolar o màxim òrgan de consulta educatiu per a l'Executiu espanyol estudiarà un document que amb prou feines es diferencia de l'any passat. No obstant això, en comptes de dir que l'avaluació es farà entre maig i juny, aquesta vegada s'especifica que es durà a terme «en l'últim trimestre lectiu del curs 2017-18».

L'avaluació final d'ESO «tindrà caràcter mostral i finalitat diagnòstica, i s'aplicarà als alumnes de 4t curs amb independència de les seves qualificacions»; i tractarà sobre competències matemàtica, lingüística i social i cívica, tenint com a referència el bloc d'assignatures troncals que s'hagin fet.

Cinc dies de proves

La selecció d'alumnes i de centres serà suficient per obtenir dades representatives, tot i que les administracions podran elevar el nombre de centres participants i fer l'avaluació amb caràcter censal. Les proves tindran una durada de quatre dies, cinc per a les administracions amb llengua cooficial; amb una durada màxima de 60 minuts i amb almenys 15 minuts de descans entre elles. Es podran aplicar qüestionaris de context, per als quals, segons va criticar la Confederació estatal d'Associacions d'Estudiants (CANAE) a través d'una esmena, s'ha de garantir que es fan al centre educatiu en horari lectiu. Hi podran haver preguntes d'opció múltiple o test, però també semiobertes -amb resposta correcta inequívoca però que exigeixen construcció per part de l'alumne- i obertes -sense una sola resposta correcta inequívoca.

D'altra banda, el Consell Escolar de l'Estat també estudiarà un projecte d'ordre per regular els Premis Nacionals de Batxillerat, així com les esmenes i les propostes que han fet els membres d'aquest organisme al document tècnic de l'Informe 2017 sobre l'estat del sistema educatiu.