La creació de cooperatives, emmarcades en l'economia social, a les comarques de Girona ha crescut un 16,5% en deu anys, 9,35 punts més que la mitjana catalana, on el creixement de l'última dècada ha estat del 7,15%.

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies va analitzar, a finals del primer trimestre, la salut del cooperativisme i l'economia social a Catalunya en unes jornades que van constatar fets com que el sector dona feina a més del 10% de la població activa. En xifres absolutes, en aquest tipus d'empreses fa una dècada hi treballaven 38.000 persones i el 2018, 46.000. A la trobada, celebrada a Barcelona, també hi van participar les federacions de cooperatives i l'organització empresarial del tercer sector.

L'estadística mostra que, des del 2008, s'han creat 300 cooperatives noves al conjunt del país, de manera que han passat de 3.900 a 4.200; cosa que equival a un creixement del 7,15%. Aquest índex puja fins al 16,5% quan s'analitzen les dades de les comarques gironines, on al tancament de l'any passat s'havien registrat 266 cooperatives, 44 més que fa deu anys. Llavors eren 222, el 2019 van baixar lleugerament, se'n van perdre quatre, i després d'una oscil·lació de 236 a 232 i 239 entre el 2010 i el 2012, a partir d'aquest any no han parat de créixer -amb un únic descens el 2014.

En l'expansió del sistema cooperatiu hi ha influït la creació de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, que es va desenvolupar a partir del 2016 dins el programa d'Economia Social del Departament de Treball. N'hi ha 14 a Catalunya, entre els quals es troba l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, creat el 2017. Aquell any, l'Ateneu va assistir a la creació d'una cooperativa, el següent de tres i de dues més durant el primer trimestre del 2019. A banda d'aquestes, en el seu registre de cooperatives n'hi consten onze de formades el 2018.