L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses treballa en la millora de la xarxa d'aigua a la Coromina del Bac, al barri del Roser i al polígon de Cal Gat.

Respecte a l'enllumenat públic les accions estan centrades, sobretot, al barri de l'Estació.

El cost de les actuacions volta els 100.000 euros, que són finançats per l'Ajuntament i per la Diputació.

Es tracta d'accions que l'Ajuntament va definir fa uns anys i que a mesura que aconsegueix recursos les fa. La intenció és seguir una progressió en la millora dels serveis bàsics.