Girona ha tancat l'estiu consolidant-se com el segon territori català amb més usuaris de la línia d'atenció telefònica de la Generalitat contra la violència masclista, que a l'agost va rebre 486 trucades de municipis gironins. Aquestes comarques van passar d'ocupar el tercer lloc de Catalunya al segon, per primera vegada, al juny, quan van superar les peticions d'ajuda fetes des del Camp de Tarragona. El volum més alt i amb molta diferència (4.550 durant els primers vuit mesos del 2019) se segueix concentrant a l'àrea metropolitana de Barcelona.

A quatre mesos per acabar l'any, el servei que gestiona l'Institut Català de les Dones (ICD) ja ha rebut més del 70% de totes les comunicacions gironines que va atendre durant el 2018; llavors van ser 694, 208 més de les que s'han registrat fins aquest agost. Al llarg de l'estiu, el còmput d'atencions s'ha incrementat en 131, ja que fins al juny el número de telèfon s'havia marcat 355 vegades des de Girona.

Més usuàries al Gironès i la Selva

En la proporció habitual -que ve determinada pel nombre d'habitants-, el Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: fins al mes passat han estat 223, gairebé el doble de les que s'han realitzat des de poblacions de la Selva, la segona comarca que genera més activitat.

Tal com mostren les últimes dades de l'ICD, fa anys que el patró de la violència masclista es repeteix: pràcticament sempre, el 97,1%, és psíquica i el 37,5%, física; mentre que un 10,5% dels casos informats a través del servei telefònic tenen a veure amb el component econòmic i el 3,3% restant són agressions o abusos sexuals. Ara bé, tal com remarquen des de l'Institut Català de les Dones, en moltes ocasions hi coincideixen més d'una forma de violència.

La gran majoria d'aquestes situacions es produeixen en l'àmbit de la parella (el 93,8%) i, amb percentatges molt similars, també passen en els entorns sociocomunitari (el 2,9%) i familiar (el 2,7%); de manera més residual, segons el registre del servei, el 0,6% de les trucades rebudes fins a l'agost es corresponen a agressions contra les dones en el context laboral.

Gairebé tres quartes parts de les trucades (72,3%) les realitzen les mateixes afectades, mentre que una quarta part són obra d'algun familiar i prop del 3%, d'una persona de l'entorn professional. Per franges d'edat, el col·lectiu que utilitza més el telèfon són les dones entre 31 i 40 anys, seguides de les que se situen en la dècada següent.

Més de 4.000 trucades en 5 anys

En els últims cinc anys, la línia telefònica oberta a víctimes de violència masclista ha atès més de 4.000 comunicacions provinents de les comarques de Girona, una xifra que es correspon amb gairebé el 7% de les de Catalunya entre 2013 i 2018. Aquesta proporció és lleugerament inferior a la d'enguany, ja que la darrera actualització la puja fins al 7,5%, per sobre del 7,2% de trucades que es fan des del Camp de Tarragona i del 6,2% del Penedès -les dues àrees territorials que més s'apropen a l'índex gironí.