Els veïns d'Olot que vulguin acollir-se a una tarifa plana de pagament de tributs ho podran fer a partir de l'any vinent. Primer cal sol·licitar-ho entre els dies 30 d'octubre i 5 de desembre d'enguany. Un cop feta la inscripció, els cobraran els tributs de manera repartida en nou mesos, de febrer fins a octubre. La tarifa plana s'ofereix a particulars i empreses.

Ahir, la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (JuntsxCat), va explicar el denominat Pla Especial de Pagament de Tributs. «Es tracta de recollir tots els impostos i totes les taxes que un ciutadà va pagar l'any anterior», va assenyalar.

Segons ella, un cop recollits els pagaments es fa una suma i es divideix el resultat per 9 mesos. El quocient és la quantitat que pagarà el veí a l'Ajuntament cada mes fins a arribar a nou. El rebut es carregarà els deu primers dies de cada mes.

Per exemple, si una família pagava 900 euros d'impostos i taxes al mes de març, entre febrer i octubre pagarà 100 euros mensuals. D'aquesta manera, la família no es trobarà amb una despesa incòmoda en els primers mesos de l'any.

Torras va explicar que «al Pla de Pagaments s'hi inclouran tots els tributs que es cobren anualment, com l'impost de vehicles, la taxa d'escombraries, l'impost de béns immobles (IBI), l'impost d'Activiats Econòmiques (IAE)...». La regidora va precisar que només els rebuts esporàdics queden fora del pla. Va posar d'exemple que les plusvàlues per l'operació de compravenda d'una casa queden fora del pla.

Va exposar que «si durant l'any s'ha produït un canvi de titularitat d'alguns dels béns (habitatge, vehicle) els rebuts corresponents es podran excloure del pla.

Amb aquest pla de pagament, l'Ajuntament d'Olot vol donar una nova facilitat en el pagament dels rebuts municipals, que se suma als ja existents. Des de l'any 2016, el consistori fracciona, de forma automàtica i sense interessos, l'Impost de Béns Immobles. Es cobren en un 60% l'últim dia del mes de maig i el 40% restant, l'últim de setembre.