La primera visita amb la llevadora després del part es podrà fer a casa com a primera opció i se sol·licitarà el consentiment informat i per escrit de la dona abans de cada prova per respectar, sempre que sigui possible, la seva voluntat recollida al Pla de naixement. Són alguns dels punts més destacats del nou Protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya, que el Departament de Salut va presentar ahir. També es farà un test en la sisena setmana després del part per valorar l'estat emocional de la mare amb la voluntat de detectar de forma precoç la depressió postpart. Es calcula que un 10% de les mares podria patir-ne. Un altre dels reptes és disminuir les cesàries, que van representar el 28% dels parts el 2018.

Protecció de la violència masclista

Amb els mateixos principis i l'enfocament del protocol de l'embaràs, el document incorpora la protecció de les mares víctimes de violència masclista i la detecció precoç d'aquesta violència a través d'un qüestionari per donar el suport adequat a cada situació. El protocol es fixa en la detecció de l'exposició al fum ambiental del tabac. Per això incorpora un qüestionari adreçat a la dona i la seva parella de detecció de tòxics ambientals, entre els quals hi ha el fum ambiental del tabac. També preveu conscienciar sobre la importància de no fumar en l'entorn familiar proper al nadó, especialment la parella de la mare.

El protocol també vol garantir el dret de les persones LGTBI a rebre una atenció sanitària i a gaudir dels serveis de salut en condicions objectives d'igualtat, d'acord amb el que estableix la Llei 11/2014 de Catalunya.

Un total de 63.654 nadons van néixer a Catalunya el 2018, un 10% menys que fa una dècada. D'aquests, un 6,8% van ser prematurs. També s'endarrereix la maternitat: l'edat mitjana es va situar als 32,6 anys el 2018. El 39,3% de les dones són mares per primer cop amb més de 34 anys i un 10,2% amb 40 anys o més, segons dades de l'IDESCAT. Baixa lleugerament el nombre de fills per dona; la mitjana se situa en 1,31.