L'associació Dret a Morir Dignament (DMD) -l'ens que ha portat al Congrés la proposta de llei per despenalitzar l'eutanàsia- recorda que tots els pacients, també els de COVID-19, tenen el dret a accedir a la seva informació clínica i a prendre les decisions sobre el tractament, fent ús del dret a l'autonomia personal derivada del consentiment informat. En el mateix sentit, les persones grans, si tenen la capacitat de prendre decisions, han d'estar ben informades, de manera veraç i comprensible, i han de ser elles les que donin el consentiment o no a les teràpies proposades, segons la situació, el pronòstic i els seus valors vitals. «Si es respecta el dret a l'autonomia, es poden evitar maltractaments derivats d'hospitalitzacions precipitades que provoquin morts indignes a les ambulàncies, als serveis d'urgències, a les primeres hores d'hospitalització o mesures d'aferrissament terapèutic a l'Unitat de Cures Intensives (UCI), que mai seran ètiques i menys que mai si es prenen sense tenir en compte el que desitja la persona», diu l'entitat. «Pensem que l'ingrés a l'UCI de persones molt grans, en moltes situacions, pot ser considerat més un aferrissament o obstinació terapèutica que una veritable possibilitat de salvar vides dignes. Moltes vegades comportaran un procés de mort més indigne», afegeixen. Per a les persones que tenen demències o patologies que els impedeixen prendre decisions, l'ens recorda l'existència del Document de Voluntats Anticipades, que potser algunes d'aquestes persones han signat i recorden el dret a rebre cures pal·liatives, tant en una residència com a l'hospital.