L'Observatori de la Igualtat de Gènere denuncia que, tot i portar la «càrrega» del treball remunerat i no remunerat, les dones no estan reconegudes ni cobren prou. Amb motiu de l'1 de maig, l'organisme ha elaborat un dossier estadístic que retrata la situació de les treballadores a Catalunya i mostra que el 61,5% de les dones ocupades consideren que no se les valora a la feina, el 54% se senten discriminades a l'hora dels ascensos i el 47,2% afirmen que han rebut faltes de respecte mentre treballaven.

A més, les dades posen de manifest que el 15,1% de les dones han patit discriminació laboral. I que un 46% de l'assetjament sexual a la feina ha estat per part d'un usuari o d'un client, mentre que en un 36% dels casos l'assetjador era un cap. La presentació de l'informe a través d'una emissió en directe a les xarxes socials va anar a càrrec de la consellera del Departament de la Presidència, Meritxell Budó, i de la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Laura Martínez.

El dossier també assenyala que la crisi sanitària de la covid-19 ha suposat un punt d'«inflexió» en el reconeixement de les feines de cura de les persones i d'activitats que, històricament, han realitzat les dones. Durant l'emergència actual, s'ha observat que les ocupacions remunerades que ara cobren una rellevància especial són les més feminitzades.

El document concreta que les dones són el 77% de la força del treball en el sector de la sanitat i dels serveis socials a Catalunya. Del conjunt de treballadores, la gran majoria es dediquen a la sanitat i els serveis socials (13,5%), seguit del comerç al detall (13%) i de l'educació (10,2%), activitats totes elles més relacionades amb la cura de les persones; mentre que en altres àmbits més masculinitzats com poden ser la construcció -amb un 1,2% de treballadores-, el transport i l'emmagatzematge (2,6%) o el comerç a l'engròs i la reparació de vehicles de motor i de motocicletes (3%), les dones estan infrarepresentades. Aquestes desigualtats de gènere es manifesten també en els espais on hi ha més capacitat de decisió i poder, on gran part de les categories professionals amb més responsabilitat estan ocupades per homes. Així, només hi ha un 35,4% de directores i gerents.

Per altra banda, la manca de facilitats per a la conciliació entre la vida laboral i familiar i el rol que s'ha assignat a les dones històricament fa que el 92,8% de les excedències per tenir cura dels fills a Catalunya el 2018 les agafessin elles, mentre que els homes ho van fer en un 7,2% dels casos.