El percentatge de morts a les residències d'ancians sobre el total de víctimes de la COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona és d'un 30,6%. Per tant, poc més d'un terç de les morts pel virus s'han produït en geriàtrics.

Tot i que les dades són significatives i demostren que l'impacte del virus en aquest tipus de centres ha sigut letal, hi ha altres regions que han rebut més afectació.

La Regió Sanitària Metropolitana Nord encapçala el rànquing. Del total de morts per coronavirus o com a sospitosos de tenir-la, el 36,4% va perdre la vida en una residència d'ancians.

El segon lloc és per a la Regió Sanitària Metropolitana Sud (33,1%) i el tercer, per a la Regió de Catalunya Central, amb el 32,9%, seguida de Barcelona ciutat (31,1%) i el Camp de Tarragona (31%).

La Regió Sanitària de Girona ocupa el sisè lloc del rànquing, seguida de Lleida (28,3%), Alt Pirineu i Aran (23,3%) i Terres de l'Ebre (17,7%).

Finalment, la Regió Sanitària de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana, que és del 32,8%.

Més atenció mèdica

Representants del sector de les residències han demanat que l'administració canvïi el model per reforçar l'atenció sanitària en els geriàtrics.

Josep Maria Via, assessor de la fundació Edat i Vida, va explicar que hi ha consens en la necessitat que l'atenció sociosanitària en residències s'integri en el sistema nacional de salut.

«Les residències han estat massa temps depenent dels serveis socials, un sistema que ha fracassat amb la COVID-19 perquè ha quedat clar que l'atenció sanitària no estava ben resolta», va asse­nyalar.

També va explicar que l'actual model de residències va ser concebut com a substitutiu de la llar, i sense tenir en compte que amb el pas dels anys les persones viuen més temps, però també impliquen més malalties que requereixen més atenció sanitària.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus