Una investigació on participa el Barcelona Computing Center ha assegurat que el raloxifrè, un medicament per a l'osteoporosi, podria ser «efectiu» per tractar pacients lleus de la covid-19. El consorci Excalate4CoV, que lidera la recerca, ha anunciat que és un medicament genèric «prometedor» després de fer un assaig amb superordinadors. Els primers resultats obtinguts apunten que el raloxifrè podria ser eficaç per bloquejar la reproducció del virus a les cèl·lules i, per tant, alentir la progressió de la malaltia en casos de detecció precoç o d'asimptomàtics.