Durant els tres mesos d'estat d'alarma sanitària per la Covid-19, els gironins amb dificultats que han necessitat ajuda de la Creu Roja han augmentat en gairebé 38.000 persones. Una part d'elles ja vivien en una situació vulnerable, però d'altres -tal com ha alertat el sector social des que va començar el confinament- s'han vist abocades a la precarietat per l'aturada del mercat laboral.

Sigui com sigui, fins a mitjans de juny, el dispositiu extraordinari activat per l'organització humanitària ha atès 37.994 persones a les comarques de Girona, el 66% de les quals són homes i gairebé una tercera part tenen més de 65 anys.

El pla Creu Roja Respon, que s'ha estès a tot el país i està previst que s'allargui fins a l'acabament de l'any, s'ha posat en marxa amb l'objectiu de reduir el nombre de persones afectades per la malaltia del nou coronavirus de la pandèmia.

Distribució de mascaretes

L'entitat ha utilitzat el telèfon per estar en contacte amb els seus usuaris més vulnerables, als quals ha fet 14.897 trucades -unes 5.400 durant l'últim mes- arreu de Girona. Aquestes trucades s'emmarquen en un paquet d'atenció sanitària específica per la Covid-19, que també ha inclòs tasques de seguiment a tretze persones sense llar, catorze intervencions per oferir assistència i orientació psicosocial i 93 entregues de medicaments per a 63 persones que no podien anar a la farmàcia. I encara amb relació a la salut, la Creu Roja ha repartit 13.600 mascaretes a diferents poblacions gironines -en col·laboració amb les autoritats sanitàries- i ha donat suport al transport sanitari amb catorze de les seves ambulàncies.

La distribució de productes de primera necessitat -menjar i sanitari, d'higiene personal i neteja de la llar o aliments per a mascotes-, fer la compra o gestions bancàries han estat les activitats per garantir la inclusió social que més s'han realitzat durant l'estat d'alarma; en concret, l'organització ha portat béns de primera necessitat a 7.890 persones en 11.035 ocasions i ha efectuat 19.268 tràmits per a 18.384 gironins que no els podien fer pel seu compte.

L'entrega de targetes carregades amb diners per adquirir aliments també forma part d'aquest bloc social: 718 per a 683 ciutadans; igual que l'acompanyament telefònic a gent sola i vulnerable, que s'ha concretat en 2.177 trucades a 2.064 persones.

En l'àmbit de l'educació, destaquen el reforç escolar per Internet que la Creu Roja ha donat a 34 infants amb 89 activitats, i la formació virtual relacionada amb la Covid-19 adreçada al seu voluntariat i personal (385) i a la població en general (548).

L'aturada abrupta del curs el 13 de març va agreujar les dificultats dels fills de famílies desfavorides als quals l'entitat ja oferia suport educatiu fora de les aules, molts dels quals no tenien els recursos necessaris per seguir el curs telemàticament. Una situació que s'ha repetit més enllà dels usuaris de la Creu Roja i que ha requerit la intervenció d'entitats socials o ajuntaments, ja que el Departament d'Educació de la Generalitat no ha garantit que tot l'alumnat tingués ni els dispositius digitals ni les connexions necessàries per continuar el curs a distància.

L'impacte de la Covid-19 en el treball ha centrat una altra de les línies d'actuació de la Creu Roja a Girona, que al llarg dels últims tres mesos ha fet 237 orientacions laborals, ha donat 63 informacions per telèfon i ha trobat feina a 23 persones.

El balanç de mesures impulsades durant la crisi del coronavirus es completa amb l'aportació de 16.000 quilos de menjar i la donació de 16.000 euros per part de vint-i-set empreses gironines.

Més voluntariat

Tot plegat, tal com remarca l'organització humanitària, s'ha dut a terme gràcies a la implicació del seu personal i del voluntariat, que ha crescut durant la pandèmia. En aquest temps, la Creu Roja ha incorporat 298 col·laboradors nous a les comarques de Girona i ha rebut 367 sol·licituds per fer-ho.