Les condicions amb què arrencarà el curs 2020-2021 preocupa el conjunt de la comunitat educativa, tal com diferents col·lectius implicats manifesten des de fa setmanes i, especialment, després de conèixer les primeres indicacions del Departament d'Educació. Justament, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya -amb grups actius a Girona- creu que la Conselleria va tard i defensa allò que considera fonamental per al setembre, com ara que el curs sigui presencial, tingui menys alumnes per aula i plantilles més àmplies, compti amb espais nous i, entre altres qüestions, recursos digitals actualitzats i universals.

Aquest col·lectiu de docents alerta que caldrà «compensar desigualtats» que la suspensió de les classes als centres va evidenciar i augmentar; alhora, demana als professionals que facin «autocrítica, amb compromís social i ètic envers la nostra feina, la d'educar».

A partir de la premissa que «l'educació és un servei públic essencial» -segons afirma en un manifest-, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) exigeix que el curs vinent es compleixin una sèrie de condicions. En primer lloc, l'organització reclama que l'escola sigui presencial al setembre -tot garantint la seguretat sanitària- i que el Departament faci una planificació territorial que posi materials, recursos i instal·lacions a disposició de la comunitat educativa; pel que fa als espais, la federació apel·la a la responsabilitat que els ajuntaments tenen amb els centres educatius.

Per als moviments de renovació pedagògica, els centres educatius han d'oferir «un entorn segur per a la infància i l'adolescència», i fer «un seguiment tutorial molt individualitzat» de cada alumne; a més, remarquen que convé escoltar les famílies per tal d'atendre les dificultats que vagin sorgint.

La reducció de ràtios -el nombre d'alumnes per aula- en tots els nivells de l'escola pública, des de l'educació infantil fins a la universitat, i l'augment de la plantilla són dos factors clau per a la FMRPC. Per raons sanitàries, però, sobretot -aclareix-, per garantir que l'educació sigui inclusiva. Amb el que respecta a les plantilles, aquests grups de docents entenen que disposar de més personal és bàsic per respondre amb rapidesa les dificultats generades pel confinament i «la profunda crisi econòmica i social que es preveu a començament del curs vinent».

Adaptar el currículum, generalitzar el suport educatiu i reforçar els programes a fora de l'aula -en la línia dels programes d'educació a temps complet que alguns municipis ja han posat en marxa- són altres demandes de la federació. Aquest últim punt lliga amb la petició de treballar en xarxa a cada territori i aprofitar tots els recursos disponibles, comptant amb els ajuntaments, les entitats socials i les famílies.

Igual que els sindicats, per a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica és important saber quina serà la plantilla docent del curs 2020-2021 per preparar els equips docents, ajustar els currículums, reestructurar els grups d'alumnes i reforçar les mesures de seguretat. A més, reclama al Departament d'Educació que cobreixi les substitucions de mestres i professors «ràpidament» per evitar «la desatenció de l'alumnat i la continuïtat de la seguretat sanitària».

El seu paquet de demandes es completa amb la posada a punt del material i la formació telemàtica del professorat perquè -denuncien- «moltes escoles no tenen els recursos actualitzats i necessaris»; a més de l'exigència de combatre la bretxa digital que potencia les desigualtats entre alumnes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus