La Diputació de Girona ha col·laborat en l'elaboració d'una guia per implementar el pla de contingència de la COVID-19 a les activitats firals que tinguin lloc a Catalunya, amb l'objectiu de facilitar la represa de les fires mercat amb el màxim nivell de seguretat possible. La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) i les diputacions de Barcelona i Lleida també han contribuït en la redacció del document.

Les fires són un element estratègic per a la dinamització de l'activitat econòmica d'un territori perquè generen llocs de treball i un impacte econòmic fonamentals per al seu progrés. Però l'evolució de la pandèmia a Catalunya en les últimes setmanes ha obligat, momentàniament, a aturar els esdeveniments planificats del sector. La guia pretén esdevenir un instrument que serveixi de base tant als organitzadors firals com a les empreses vinculades.