Les trucades al 112 des de la província de Girona van a la baixa o això és el que almenys indiquen les dades del 2020. Els requeriments han disminuït en un 4,5% respecte a l'any anterior. Això representa que de les 179.491 alertes del 2019 s'ha passat a 171.414 trucades. Amb això es trenca una tendència que feia anys que anava a l'alça.

La majoria d'aquestes trucades fetes des de Girona es van fer per demanar assistència sanitària, 59.766 trucades (34,9%). Quan en canvi l'any anterior la major part havien estat per un tema de seguretat. El 2020, en canvi, per aquest motiu, el 112 va rebre fins a 54.851 trucades (32%) de les comarques gironines.

La resta de peticions d'ajuda van ser per motius de trànsit - 22.521 trucades (13,1%)-; per civisme es van realitzar 11.620 telefonades al 112 (6,8%) i fins a 7.237 (4,2%) dels requeriments van ser per alertes d'incendis.

Les dades facilitades pel CAT112 amb motiu del Dia Europeu del 112 que es va celebrar aquest dijous també es poden sectoritzar per comarques.

Gironès, la líder

El Gironès es troba al capdavant de les comarques des d'on es van fer més peticions al 112. De fet, es mantenen estables respecte a l'any anterior. L'any passat es van fer 47.167 avisos al telèfon d'emergències 112, un 1,1% menys que l'any 2019 (47.716 trucades). La majoria d'aquestes trucades van ser per motius de seguretat 17.205 (36,4%) .Més de la meitat, un 55,2% , es van fer des de Girona, amb 26.069.

Només hi ha una comarca de la província on pugen les demandes d'ajuda al 112. És la Garrotxa. Des d'aquí, es van fer 9.531 trucades al telèfon d'emergències 112, un 14% més que l'any 2019 (8.352 trucades). La majoria d'aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària, 3.544 (37,1%), i per motius de seguretat, un total de 2.984 (31,3%) .

A la resta de la província, l'activitat cap al telèfon d'emergències ha anat de baixa. Per exemple, a l'Alt Empordà es va registrar un descens del 6,3% en las trucades , se'n van fer un total de 38.706. La majoria d'aquestes van ser per motius de seguretat, 13.865 (35,8%). La major part van realitzar-se des de la capital, Figueres (13.254 ).

El Baix Empordà, on més cauen

La davallada de peticions al telèfon 112 va ser més acusada al Baix Empordà, amb un 12% menys d'activitat. És el punt de la província on van caure més els avisos. Se n'hi van realitzar 27.671 i la major part es van centrar a demanar assistència sanitària 10.378 (37,5%).

El segon punt de l província al destacar on van caure més les trucades al 112 és la Selva, amb un 9,5% menys que l'any 2019. Se'n van realitzar 38.942 i la majoria van ser per demanar assistència sanitària 14.533 (39,4%). La majoria de peticions es van fer des de Blaneses trucades (9.950 avisos)

En canvi, al Pla de l'Estany, Banyoles va tenir l'any passat un clar efecte en les trucades, ja que se n'hi van fer més de la meitat, amb un total de 2.383. A tota la comarcas van realitzar 4.499 gestions d'ajuda al telèfon d'emergències 112, un 1,3% més que l'any anterior. Les trucades fetes al 112 des des del Ripollès també van viure una davallada, del 8,4% en comparació amb l'any anterior, amb 4.898 trucades. Un terç es van fer des de Ripoll (1.571 trucades).