La delegació de la Generalitat a Girona h organitzat una ronda de trobades virtuals per presentar als alcaldes i alcaldesses de comarques gironines el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). L'objectiu de les trobades és dona a conèixer aquesta empresa pública, que depèn del Departament de Justícia, i demanar el suport dels ajuntaments per , en paraules del delegat Pere Vila, «crear vincles que ajudin a potenciar la col·laboració en les polítiques de reinserció que presenta».

Després d'una ronda de trobades virtuals on hi ha participat el delegat gironí, el director dels serveis territorials de Justícia, Jordi Martinoy, i el director del CIRE, Juan José Torres, ahir va tenir lloc l'últimareunió.

Torres va explicar que a Catalunya el 70% de les persones que passen per un centre penitenciari no hi tornen, sinó que es reinsereixen. En canvi, va subratllar que en els sistemes més punitius només es reinsereixen el 30% del total de penats. «Aquí es demostra l'èxit de les polítiques de reinserció, que són polítiques socials i de seguretat», va indicar.

En les reunions, el director també va explicar als representants del món local que qualsevol administració pot contactar amb els serveis del CIRE de forma directa i immediata, i que «és un recurs a tenir en compte per solucionar problemes urgents».

Per la seva banda,Martinoy ha aprofitat les reunions per parlar dels programes de treballadors en benefici de la comunitat, per exemple per delictes de seguretat en el trànsit. Segons el director de serveis territorials,aquests programes poden ser un recurs útil als ajuntaments.