L'Ajuntament de Palamós ha iniciat els treballs d'arranjament de la part inicial del passeig del Mar, que tenen l'objectiu d'eliminar barreres arquitectòniques i facilitar el pas dels vianants. Les obres se centren en el tram situat entre el punt d'informació turística i la primera terrassa de restaurant que hi ha ubicada. Actualment en aquest sector la connexió entre la vorera i la part de sauló del passeig es limita a un pas de poc més d'un metre. Per poder ampliar i millorar aquest accés el projecte preveu l'eliminació dels escocells existents així com de la canal de recollida d'aigües. A la part oposada a aquesta, la de davant la platja, també s'eliminaran els escocells així com la canal de recollida d'aigües.