La majoria de depuradores (EDAR) gironines registren una circulació «alta» o «mitjana» del SARS-CoV-2. Concretament, les estacions de Girona, Figueres i Palamós tenen una quantitat elevada del virus i les de Puigcerdà, Olot i Banyoles, la tenen moderada. D’altra banda, les úniques depuradores amb la circulació «baixa» són les de Ripoll i Lloret.

Diversos estudis científics posen en evidència el fet que les aigües residuals no tractades són un bon indicador de la circulació de virus en una població. Per aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han impulsat la Xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya. A la majoria d’aquestes EDAR es prenen mostres setmanalment de l’aigua d’entrada a la planta. Posteriorment, aquestes mostres es transporten i distribueixen a tres laboratoris vinculats als centres de recerca i tecnològics de referència. La quantificació de les traces genètiques del SARS-CoV-2 es fa mitjançant l’amplificació de l’ARN present a les mostres d’aigua residual.

Setmanalment, es publiquen els resultats de manera detallada segons l’estat de cada depuradora. A més, també s’analitza un altre indicador: la tendència de la circulació, que anticipa l’evolució de la presència del virus a cada punt geogràfic. Segons el darrer registre d’aquesta setmana, la tendència va molt a l’alça a Palamós. Per tant, si s’hi afegeix que és la que presenta una circulació més elevada, és la que té pitjors registres. Seguidament, la tendència també va a l’alça, tot i que en menys mesura, a Figueres i Olot.

Perill de la tendència estable

Les aigües residuals de Puigcerdà, Girona i Banyoles tenen un registre estable. Experts de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) van alertar a aquest diari que una circulació «estable» no vol dir que la situació millori tenint en compte que la circulació del virus a la majoria d’estacions encara és molt elevada o moderada.

Finalment, les de Ripoll i Lloret són les que presenten millors dades, ja que la tendència va a la baixa, amb millors registres a Lloret.

Els controls analítics es duen a terme en un total de 56 depuradores catalanes que sanegen el 80% de les aigües residuals generades a Catalunya. La xarxa de vigilància d’aigües residuals té altres precedents que també han servit com a eina de suport al monitoratge i prevenció de la salut. Anteriorment, l’epidemiologia de les aigües residuals s’ha emprat per analitzar la presència d’estupefaents i també estudis d’altres patògens virals com el de la poliomielitis i el de l’hepatitis.

De moment, encara no s’aporten dades de les variants del virus.