Els tècnics del Consorci del Ter han localitzat les primeres cries de tortuga d'estany nascudes en llibertat al Ter on des del 2015 s'han alliberat 207 exemplars procedents del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera i per tal de recuperar la població i els seus hàbitats. A la tardor es preveuen nous alliberaments.

Les tortugues es van veure durant els controls de seguiment de les poblacions de tortuga d'estany (Emys orbicularis) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa). També es fan controls de tortugues exòtiques en diferents del curs mitjà-baix del Ter a l'espai natural protegit "Riberes del Baix Ter".

En aquest espai els tècnics van trobar les tres primeres cries de tortuga d'estany que ja han nascut en llibertat i que són les cries d'exemplars que ara tenen vuit anys. Pesen uns 5 grams i mesuren menys de tres centímetres de longitud de closca.

Trobar els tres primers nounats ha permès determinar que "els exemplars alliberats presenten una bona adaptabilitat als hàbitats naturals, constatant que hi troben refugi i aliment, perquè tenen bons creixements, estat sanitari i s’han començat a reproduir".

El 2015 va començar el projecte per reforçar l'espècie a través del projecte europeu LIFE Potamo Fauna i va continuar amb el projecte "Recuperació de la tortuga d'estany i els seus hàbitats al Ter". El centre de garriguella depèn de l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera (ATA) que té un programa de reproducció en captivitat de la tortuga d'estany des del 1992.

Des de fa uns anys, després d'ampliar les instal·lacions, van aconseguir una supervivència de més de 50 exemplars juvenils nascuts al centre i preparats per ser alliberats al medi.

Segons han explicat des del Consorci, els primers exemplars alliberats el 2015 ara tenen vuit anys. I es recullen els primers resultats amb els primers tres naixements de tres tortugues de 5 grams. Cada tortuga porta un xip subcutani per tal de poder ser identificada i fer-li el seguiment.

L'any passat es van alliberar 207 exemplars que provenien del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera.

El programa continuarà i a la tardor hi haurà més alliberaments. Les tortugues porten un xip per fer-ne el seguiment.

El consorci remarca que en qualsevol projecte de reforçament poblacional és indispensable un seguiment i un monitoratge fins que la població s’estabilitza. Aquest es porta cada any a terme des del Consorci del Ter (durant la primavera i la tardor) mitjançant el mètode de captura-recaptura amb trampes específiques: trampes d’insolació i nanses amb esquer.