Les dissolucions matrimonials han caigut un 4,7% durant el primer trimestre a Girona. En total, els jutjats han tractat fins a 421 demandes, quan l'any passat n'havien estat 402. Aquí hi ha comptats tant els divorcis com les separacions i les nul·litats matrimonials.

El rei de les dissolucions segueix essent el divorci, però han patit una davallada del 8,7% amb un total de 411 casos, dels quals 141 no han estat consensuats. En total, els jutjats gironins han tractat 270 divorcis de mutu acord, quan l'any passat n'havien tractat 245.

Quant a les separacions, el primer trimestre de 2021 han pujat. Se n'han gestionades nou, mentre que l'any anterior, 14.

Hi ha una figura de dissolució matrimonial que s'ha donat entre el gener i el març, que normalment no té massa tirada, es tracta de la nul·litat. Enguany, de moment, n'hi ha hagut un cas.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) també ofereix les dades per partits judicials, es pot veure com als jutjats de Girona estan al capdavant amb 140 dissolucions. Seguits dels de Figueres, amb 109. En aquest últim partit de fet, és on s'ha gestionat l'única demanada de nul·litat matrimonial de l'any.

Tendència contrària a Espanya

A Espanya, les demandes de dissolució matrimonial en canvi han experimentat un increment en global. S'han incrementat en un 5,7% respecte a l'any passat.

Les separacions i divorcis consensuats han experimentat una pujada del 9,7%; però per contra, les separacions no consensuades han disminuït un 14,4%. Segons les dades del Poder Judicial, entre l'1 de gener i el 31 de març s'han presentat 15.048 demandes de divorci consensuat; 9.290 demandes de divorci no consensuat; 723 de separació consensuada i 304 de separació no consensuada. En tot el trimestre s'han tramitat 22 demandes de nul·litat, una menys que fa un any.