La Generalitat reconvertirà el parc de Bombers de la Jonquera en seu de voluntaris i canviarà els usos als de Calonge i Hostalric.

A banda, el Projecte Bombers 2025 preveu 120 places noves i 15 milions d'inversió fins a l'any 2025. Amb aquest pla es reorganitzen els recursos actuals i permetrà augmentar la dotació de nou parcs de la Regió d'Emergències de Girona, segons informa el Govern. Concretament, permetrà millorar les dotacions a Girona i Figueres, així com la capacitat de resposta operativa a l’Alt Empordà i a les zones turístiques de la costa gironina.

El nou pla es realitza en compliment del Projecte Bombers 2025, el qual preveu l’adequació de la plantilla i les dotacions del cos. En aquest sentit, fins al 2025 s’ha previst una inversió de 15 milions en infraestructures i vehicles de la Regió, a més del creixement de la plantilla en 118 nous efectius i l’increment de nou bombers mínims de guàrdia, passant de 68 a 77.

Amb aquests canvis a la Regió, hi haurà una disminució del temps de cobertura per fer front a emergències, i s'evitaran alguns solapaments que actualment es produeixen. Al mateix temps, disminueix el risc d’accidents laborals, segons la Generalitat.

Més dotació en 9 parcs 

El pla preveu millorar la dotació de 9 parcs que estan infradotats, donat el nombre d’habitants en el seu àmbit de cobertura i la quantitat i tipologia de serveis, amb un total de 60 bombers. Són els parcs de Girona, Figueres, Lloret de Mar, Palafrugell, Llançà, Olot, Roses, Santa Coloma de Farners i el parc de la Vall d’Aro. 

A banda es preveuen canvis en parcs de la Regió com són: reconvertir el parc de La Jonquera a parc de bombers voluntaris. La Generalitat considera que cal fer el canvi a "causa del nombre reduït de serveis en primera sortida en la zona de cobertura del parc i les majors necessitats d’altres parcs de la comarca".

Per altra banda, també es preveu reassignar el personal destinat als parcs d’Hostalric i Calonge a altres parcs de la regió amb major demanda. En tots dos casos es tracta de parcs amb zones de cobertura que se solapen, argumenta el Govern amb la d’altres parcs; el cas de Calonge amb els parcs de Vall d’Aro i Palafrugell, i Hostalric amb els parcs de Sant Celoni i Maçanet.

El parc de Calonge amb el canvi passarà a ser la base del GRAE subaquàtic i un punt de suport a la regió per àmbits logístics, mentre que el parc d’Hostalric es destinarà a pràctiques formatives.

 Més bombers a Girona i Figueres 

Girona i Figueres són els parcs amb més serveis a la regió (6 i 5 serveis diaris de mitjana) i la proposta millora la dotació dels dos parcs, que ara són insuficients com han denunciat repetidament des de les mateixes seus. Passen a tenir una dotació de vuit bombers de guàrdia en el cas de Girona i sis en el cas de Figueres. 

Millora operativa a l'Empordà

Una de les zones que també necessita més efectius és l’Alt Empordà, asseguren, i la proposta de reorganització preveu la convocatòria de noves places de bombers voluntaris al parc de La Jonquera, i també s’augmentaran els bombers de guàrdia a Figueres (que passa de 5 a 6), Llançà i Roses (que passen de 3 a 4). 

En altres zones costaneres també es preveu una millora, els parcs de Roses, La Vall d’Aro i de Llançà passaran a ser quatre operatius per parc, complint així el que marca el projecte Bombers 2025 pels parcs d’aquesta tipologia. Això, segons la Generalitat, permet millorar la capacitat de resposta en les zones turístiques de costa. 

Parcs amb autoescala

D'altra banda, s'incrementa la dotació dels parcs amb autoescala permetent que es puguin realitzar dues sortides simultànies de vehicles d’aigua i/o independents d’aigua i autoescala. Lloret de Mar i Olot passen de 4 a 5, Palafrugell de 4 a 6. 

Tots aquests canvis venen fonamentats per una situació que afirma el Govern només es dona en aquesta Regió d'Emergències. Segons argumenten, la situació actual "es basa en l’atomització de petits parcs, per motius diversos que no tenen a veure amb l’eficàcia de la resposta operativa. Molts parcs, molt petits i alguns molt propers". Això provoca "solapaments entre parcs i alguns parcs amb un número molt baix d’efectius". Aquesta atomització incrementa el risc d’accidents laborals, i la impossibilitat per part d’alguns parcs de disposar de dos vehicles pesants. Alhora, que dificulta la coordinació en la gestió diària de les emergències perquè la resposta es troba disgregada, apunta la Generalitat en un comunicat.