La UdG participa en el projecte europeu «Impetus», coordinat per Eurecat, i que té per objectiu accelerar la resposta d’Europa al canvi climàtic. El projecte, amb un pressupost de 14,8 milions d’euros, pretén definir accions concretes mitjançant mesures innovadores per tal de contribuir a l’adaptació climàtica i avançar perquè Europa aspiri a ser el primer continent climàticament neutre el 2050. «Impetus» està finançat per la Unió Europea, dins la convocatòria del Pacte Verd (Green Deal), i compta amb un consorci format per 32 socis de 9 països europeus. A Catalunya, hi participen també el Departament d’Acció Climàtica, la Universitat Rovira i Virgili (URV), i l’empresa Lobelia Earth.

El projecte «Impetus» analitzarà sinergies entre les accions d’adaptació i mitigació del canvi climàtic, el suport al creixement i l’estabilitat socioeconòmica en l’àmbit regional, així com la transició de les comunitats cap a la sostenibilitat i resiliència ecològica. En aquest sentit, estudiarà la creació d’un espai de dades per compartir informació i experiències, així com ajudar en el desenvolupament d’estratègies d’adaptació i mitigació, i accions destinades a protegir sistemes comunitaris clau com l’aigua, les infraestructures i la salut, entre d’altres.

«El 93% dels europeus considera que el canvi climàtic és un problema greu i, per respondre de manera eficaç, hem d’adaptar les nostres accions i estratègies polítiques a les noves situacions climàtiques», subratlla el coordinador tècnic del projecte «Impetus» i investigador de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, Aitor Corchero. «Necessitem comprendre millor quan i com actuar en una transició cap a una economia verda», afegeix.

En el context actual d’emergència climàtica, el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez Lladó, considera «imprescindible» elaborar estratègies d’adaptació i mitigació a llarg termini, que «contribueixin a transformar el model econòmic i a potenciar la qualitat ambiental, així com involucrar els ciutadans en aquest procés».

El projecte «Impetus» «permetrà establir espais de dades virtuals a diferents regions europees per involucrar totes les parts interessades en el traçat d’estratègies i accions contra el canvi climàtic», afirma el director de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, Xavier Domingo. En aquest sentit, «la digitalització i la intel·ligència artificial seran habilitadores per compartir coneixement, informació i experiències entre les diferents regions», assenyala.

El consorci també estudiarà solucions tècniques innovadores, basades en la natura, de governança, finançament i participació pública, entre les quals destaca la creació d’un espai de dades com una xarxa interconnectada per ajudar en el desenvolupament d’estratègies d’adaptació i mitigació al canvi climàtic.

També introduirà accions rendibles i sostenibles des del punt de vista mediambiental, econòmic i social, destinades a protegir sistemes comunitaris clau com l’aigua, l’agricultura, la pesca, la infraestructura i la salut mitjançant solucions escalables, dissenyades i creades amb els responsables de la formulació de polítiques, les empreses i les comunitats per ajudar a garantir-ne la implementació.

Cadascuna de les set regions bioclimàtiques d’Europa (Àrtica, Atlàntica, Boreal, Costera, Continental, Mediterrània i Muntanyosa), albergarà una prova pilot en l’àmbit regional on es posaran a prova i ampliaran solucions innovadores. Hi participaran equips multidisciplinaris de recerca, polítiques mediambientals, indústria i societat civil, que abordaran els desafiaments d’aquestes regions.