En les celebracions de les confirmacions em em dirigeixo als nois i noies per felicitar-los, perquè desitgen ser confirmats amb el do de l'Esperit que un dia varen rebre en el Baptisme.

Primer els pregunto què significa per a ells la Confirmació, i la majoria de vegades em responen, a la seva manera, que és el compromís de creure en Jesús o de ser cristians. Fixeu-vos que remarquen el "seu compromís" però estan en risc d'oblidar el compromís de Jesús, el gran regal de l'Esperit Sant. Per això sovint remarquen amb un manifest el seu compromís...

Aleshores jo els dic que aquesta seva voluntat pot quedar-se només en paraules. Ho faig subratllant que Jesús els mira tot i cadascú amb tot l'amor, i escolta el seu desig de seguir-lo, de ser els seus deixables i de fiar-se'n per viure..., però també els comunico que això és impossible si només compten amb les seves forces, perquè necessiten el do que ell els vol oferir per mitjà de l'Església i del ministeri del bisbe: l'Esperit Sant.

Semblantment ens pot passar a tots en la nostra vida. Podem viure confiats en les nostres forces, capacitats i voluntat... i no ens en sortim.

No oblidem que Jesús va regalar als primers deixebles l'únic do necessari per viure la missió que els confià: l'Esperit Sant. No els deixà pautes, organització, itineraris, diners... els donà l'Esperit Sant. Avui, festa de Pentecosta, Pasqua de l'Esperit, és una professió de fe en l'Esperit Sant, però alhora una pregària.

Veniu, Esperit Sant, perquè no només contemplem Jesús com un gran home i mestre, sinó com el Fill de Déu, mort i ressuscitat, que continua present i actuant, i amb qui visc una relació personal de confiança, de comunió, de comunicació.

Veniu, Esperit Sant, perquè l'Evangeli sigui una Paraula Viva, una Bona Notícia, que canvia el cor, que canvia la vida. Per això és invitació a viure amb unes conviccions i comportaments fonamentats en l'amor veritable, el rebut de part de Déu i el donat de part nostra.

Veniu, Esperit Sant, perquè les nostres limitacions humanes, els nostres pecats, gelosies, incoherències, trencaments... no enfosqueixin del tot la comunitat cristiana(Extracte del full parroquial d'aquesta setmana).