Una de les primeres decisions de Manel Gasch com a nou abat de Montserrat ha estat nomenar el portaveu del monestir, el gironí Bernat Juliol, com a nou prior de la comunitat, fet que el situa com a «número 2» dins la jerarquia monàstica. A punt de fer 43 anys, Juliol és un dels monjos més joves de la comunitat i el seu ascens escenifica una renovació de la cúpula. És advocat de formació, professor de llatí i, a banda de portaveu, també havia estat secretari de Josep Maria Soler. A partir d’ara, combinarà el seu càrrec de prior amb el de portaveu i i comissionat del Mil·lenari.

Nascut a Girona el 31 d’octubre de 1978, fill d’un mecànic i una perruquera que vivien al Barri Vell, Bernat Juliol (Daniel de nom de bateig) va fer la professió solemne amb la comunitat benedictina de Montserrat el juliol de 2011, quan tenia 32 anys, i es va consagrar com a monjo. Anteriorment s’havia llicenciat en Dret a la Universitat de Girona (promoció de l’any 2000) i havia treballat en un bufet d’advocats de la ciutat. En una entrevista a Diari de Girona realitzada aquell mateix any, explicava així la seva vocació: «Després d’acabar els estudis i treballar durant uns anys, va arribar un moment en què em vaig haver de fer una pregunta aparentment simple: sí o no? I vaig entrar a Montserrat».

Tot i això, Juliol mai ha perdut els seus lligams amb Girona, on manté família i amics. De ben jove havia estat vinculat als Manaies i just aquest any ha estat pregoner de la Setmana Santa gironina.

Des de la seva consagració com a monjo, Juliol ha estat un dels membres més joves de la comunitat i ha anat adquirint càrrecs de cada cop més responsabilitat. La seva tasca com a portaveu ha tingut moments especialment delicats, ja que va ser l’encarregat de transmetre la posició del monestir davant del procés sobiranista i donar explicacions i demanar perdó per presumptes casos d’abusos sexuals dins la comunitat.