Males notícies per a l'economia gironina. La destrucció d'ocupació ha situat el nombre d'aturats estimats a Girona en 103.200, xifra que suposa un nou rècord històric, i sobrepassar per primera vegada la barrera psicològica dels 100.000 aturats. Girona se situa ara amb una taxa d'atur del 26,35%, la més alta de Catalunya. De fet, la taxa de desocupació gironina supera en dos punts l'estatal i en quatre la catalana.

Segons l'Enquesta de Població Activa publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en el primer trimestre de l'any l'economia gironina ha generat 13.800 nous aturats, un increment del 15,44%. En termes d'ocupació, s'han perdut 4.500 llocs de treball, passant dels 292.900 ocupats a finals de 2011 als 288.400 de finals de març.

Entre els homes gironins la taxa d'atur era a finals del primer trimestre del 26.81%, mentre que la de les dones arribava al 25.83%.

L'EPA -que permet obtenir una radioagrafia molt fiable del mercat de treball perquè inclou els aturats que no es registren als serveis públics d'ocupació- posa de manifest que Girona té una elevada xifra d'atur perquè la major part de la població gironina està treballant o buscant feina. D'aquesta manera, la taxa d'activitat gironina (65,17%) és la més elevada de tot l'Estat.

Evolució a Catalunya i l'Estat

A Catalunya, el nombre de desocupats a Catalunya ha augmentat en un 7,93% en el primer trimestre d'aquest any, fins a arribar a les 836.900 persones, cosa que situa la taxa d'atur en el 22,16% de la població activa.

En termes percentuals, en els primers tres mesos de 2012 el nombre de persones sense feina a Catalunya s'ha incrementat un 15%, segons les dades de l'EPA, cosa que revela la intensitat amb la qual s'ha continuat destruint ocupació els últims mesos.

En el conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats va pujar en 365.900 en el primer trimestre i va assolir els 5.63 milions, mentre que la taxa d'atur va augmentar 1,59 punts, fins a situar-se en el 24,44 % de la població activa, la més alta des del primer trimestre de 1994. Es tracta de la tercera major pujada de l'atur en un trimestre des de 1976, data des de la que hi ha dades comparables. Els majors augments intertrimestrals d'atur es van produir en el primer trimestre de 2009, que va sumar 802.000 aturats, i en el quart de 2008, amb 609.000.

La taxa del 24,44 % supera la que ha previst el Govern per a 2012 en el seu quadre macroeconòmic, situada en el 24,3 %.

Per a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, aquestes dades porten a l'Executiu a treballar "amb més intensitat si és possible" per abordar les reformes necessàries.

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va avançar que la taxa d'atur baixarà al 24,2 %, el 2013, encara que l'Executiu preveu per a aquest any que arribi fins al 25 % segons el secretari d'Estat d'Economia Fernando Jiménez Latorre, qui va insistir que els efectes de la reforma laboral es veuran a mitjà termini.

En aquest sentit, la firma de qualificació de risc Standard & Poor's ha coincidit que la reforma laboral no evitarà un deteriorament de l'ocupació a Espanya a curt termini, però, enfront de la previsió del Govern, augura que la taxa d'atur arribarà al 25,5 % en 2013 i que no es crearà ocupació net fins a 2016.

Segons l'EPA, entre gener i març es van destruir 374.300 llocs de treball fins a situar el total d'ocupats en 17.433.200, encara que es va mantenir la taxa d'activitat en el 59,94 %.

Entre els homes, l'atur va augmentar en 183.700, entre les dones en 182.200 i entre els estrangers en 67.400.

Va pujar igualment entre els qui tenien de 16 a 19 anys (5.300), els de 20 a 24 (32.300), de 25 a 54 (301.600) i els més grans de 55 (26.700).

Anàlisi sectorial

A més va augmentar en tots els sectors, encapçalats pels serveis (147.900), seguit de l'agricultura (59.700), la indústria (49.800) i la construcció (29.500), entre els aturats de llarga durada (66.200) i entre els quals busquen la seva primera ocupació (12.800).

L'ocupació va caure sobretot en els serveis, on es van destruir 184.800 llocs de treball, seguit de la construcció (90.200) la indústria (67.000) i l'agricultura (32.300).

També va baixar entre els assalariats (418.000), especialment els temporals (279.600), encara que també va afectar als indefinits (138.400). L'ocupació només va pujar entre el col·lectiu d'autònoms (46.300).

Per comunitats autònomes, la taxa d'atur oscil·la entre el 13,55% del País Basc i el 33,17% d'Andalusia, mentre que la taxa d'activitat fluctua entre el 51,33% que es registra en el principat d'Astúries i el 64,77% de les Balears.