La Generalitat gravarà l'"ús de combustible nuclear", en lloc de quelcom més genèric com la producció termonuclear d'energia elèctrica, amb la finalitat de salvar el seu impost mediambiental a les nuclears i la recaptació anual prevista per la seva aplicació, que era d'uns 43,2 milions.

La directora general de Tributs de la Generalitat, Elsa Artadi, va avançar ahir que el grup de CiU registrarà avui diverses esmenes per corregir alguns aspectes de la llei que permetrà crear aquest i dos impostos mediambientals més: el d'emissions de gasos a l'atmosfera i el que gravarà les emissions produïdes pels avions comercials en enlairar-se o aterrar.

D'aquesta forma, el Govern pretén atendre les consideracions fetes per Consell de Garanties Estatutàries a l'impost català a la producció termonuclear, que va considerar que no s'ajustava a la Constitució perquè ja existeix un tribut estatal similar i això suposaria una "doble imposició".

Aquests canvis haurien de permetre que aquest projecte de llei, que inclou aquests tres impostos ambientals acordats amb ERC, s'aprovi a l'octubre, en principi en el primer ple del mes.

Artadi va assegurar que, amb les esmenes que s'introduiran, l'impost català a les nuclears afinarà millor la seva motivació mediambiental, ja que "l'ús del combustible nuclear", la primera matèria del qual és l'urani, és el que produeix "un risc" mediambiental, va afegir.

La directora general va explicar que l'impost està justificat perquè incentiva actituds mediambientals, atès que "si les empreses fan millores en innovació i usen menys combustible per produir energia, creen menys risc (mediambiental) per produir la mateixa energia".

Així, en la pràctica, en lloc de gravar els quilowatts/hora d'energia elèctrica generats per les tres centrals nuclears catalanes, aquestes instal·lacions hauran de pagar una quantitat per tona de combustible nuclear consumit, amb la qual cosa la recaptació serà "la mateixa".