El 100% de les sentències dictades als jutjats de la demarcació de Girona entre el juliol i el desembre passats sobre clàusules abusives van ser favorables al client, segons va informar ahir el Consell General del Poder Judicial en un comunicat. En el cas de Girona s'han senteciat 177 casos, 13 en el primer semestre i 164 entre octubre i Nadal.

La xifra baixa al 99,8% a Catalunya, per una sentència a Tarragona que va ser desfavorable. En nombres absoluts, es van dictar 494 sentències, de les quals 493 van ser favorables al client. De fet, el 100% de les sentències van ser favorables als clients a les comarques de Barcelona, Lleida i Girona, mentre que a Tarragona va haver-hi una única sentència contrària. Al conjunt de l'Estat, el 98,3% de les 9.326 sentències dictades l'any 2017 sobre clàusules abusives van ser favorables al client.

Així ho revelen les dades contingudes en l'annex sobre clàusules sòl que la Comissió Nacional d'Estadística Judicial va acordar incorporar als butlletins estadístics l'any passat i que els lletrats de l'Administració de Justícia van començar a emplenar en el tercer trimestre del 2017. El primer pla d'urgència sobre clàusules abusives havia entrat en funcionament un mes abans, l'1 de juny.

El pla consistia en l'especialització d'un total de 54 jutjats de primera instància -un per província a la Península i un a cadascuna de les principals illes dels arxipèlags canari i balear- per conèixer de manera exclusiva i no excloent d'aquesta classe de assumptes, que es refereixen, entre d'altres, a clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteca o hipoteques multidivisa.

L'increment després de l'estiu

La informació recollida mostra que el nombre de sentències dictades pels jutjats especialitzats entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, tenint en compte que els òrgans judicials es van dedicar fonamentalment a la tramitació de les demandes ingressades i que el mes d'agost és inhàbil en la jurisdicció civil, va ser de 1.230, de les quals el 99,3% van ser estimatòries al conjunt d'Espanya.

La xifra de resolucions notificades es va incrementar notablement en el següent trimestre, l'últim de l'any, arribant a les 8.096, de les quals el 98,1 per cent van ser favorables al client.

El total d'assumptes ingressats en els jutjats especialitzats en el segon semestre de 2017 va ser de 138.156. A aquesta xifra cal afegir els 15.801 que van tenir entrada entre l'1 i el 30 de juny, període que queda fora del recollit en els butlletins estadístics.