15 de setembre de 2018
15.09.2018
Diari de Girona

L'impacte de l'AC en els sòls

15.09.2018 | 01:43
L'impacte de l'AC en els sòls

Amb motiu de començar a preparar les sembres de tardor m'ha semblat convenient introduir un tema sobre aquesta preparació, és l'aplicació de l'Agricultura de Conservació (AC). Amb les pràctiques de l'agricultura de conservació, la matèria orgànica del sòl és gairebé invariablement més alta a la zona superficial del sòl en comparació amb les pràctiques convencionals, i influeixen en moltes altres propietats i processos del sòl.

Com sabem, la matèria orgànica del sòl és integradora de diverses funcions d'aquest, i com a tal és un component clau de la qualitat del sòl i la prestació de molts serveis ecosistèmics. Les pràctiques de l'agricultura de conservació, com ara el no conreu i la retenció de residus, o el mínim conreu, són essencials per mantenir o augmentar la matèria orgànica a la capa superior del sòl, que a la vegada proporciona energia i substrat per a les activitats de abiota del sòl i contribueix a millorar la seva estructura i el cicle de nutrients, així com molts altres processos del sòl. No obstant això, aquests efectes generalment es limiten a la capa superior del sòl (0-5 cm o 0-10 cm), però sovint no són evidents en més dels 0-15 cm.

La biomassa microbiana del sòl, composta principalment de bacteris i fongs, és un indicador de la qualitat del sòl a causa del seu paper en la descomposició, les taxes i patrons del cicle de nutrients, la formació de matèria orgànica i l'agregació del sòl. La biomassa microbiana generalment és més alta amb la retenció de residus. Alguns autors han afirmat que les comunitats fúngiques tendeixen a dominar la superfície del sòl del no conreu, mentre que les comunitats bacterianes predominen en els sistemes de conreu convencional.

Aquesta diferència es tradueix en menors taxes de mineralització i una major eficiència en l'ús de nutrients amb la retenció de residus a la superfície en comparació amb els sistemes convencionals. No obstant això, altres estudis realitzats a llarg termini no han pogut identificar aquest canvi entre fongs i bacteris amb menors impactes generals més probables en la descomposició i la disponibilitat de nutrients.

El conreu reduït i la retenció de residus són importants per al manteniment d'un ambient estable (menor ruptura física i contingut d'humitat del sòl més alt, respectivament), que afavoreix els cucs de terra, els quals són més abundants en l'agricultura de conservació en comparació amb els sistemes convencionals. Aquestes diferències en la composició de la comunitat de cucs de terra probablement resultin en macroporus del sòl més grans i més connectats al sistema d'agricultura de conservació respecte al convencional, amb impactes concomitants en la infiltració i la regulació de l'aigua (Verhulst et al. , 2010).

Les propietats físiques del sòl, com l'agregació i la macroporositat, són importants per determinar les taxes d'infiltració d'aigua, vessament, aigua disponible al sòl, erosió i altres. Aquests factors solen ser majors en l'agricultura de conservació i estan relacionats amb una erosió i vessament reduïdes. Encara que hi ha menys estudis sobre la qualitat de l'aigua, en general, s'observa una menor càrrega de sediments i N reduït amb l'agricultura de conservació.

Hi ha algunes qüestions decisives que, si s'aborden, podrien identificar les pràctiques claus de l'agricultura de conservació que són necessàries per mantenir o millorar les propietats físiques del sòl relacionades amb la regulació de l'aigua i la provisió en diferents tipus de sòls. Actualment no hi ha informació suficient per sintetitzar els resultats segons el tipus de sòl (Palm et al., 2014).

La clàssica creença que l'agricultura de conservació té un potencial considerable per al segrest i emmagatzematge de carboni (C) de sòl ha estat recentment qüestionada (Kirkegaard et al., 2014). Aquesta visió optimista s'ha anat reduint, i actualment, es reconeix que l'emmagatzematge de C a terra amb les pràctiques de l'agricultura de conservació, en comparació amb els sistemes convencionals, poden presentar variacions considerables. No estan clars, segons els estudis que indiquen un augment en el C del sòl amb el no conreu, quins factors els diferencien dels estudis que no mostren aquests augments. Aquests factors poden ser el clima, el tipus de sòl, la quantitat de residus, el tipus de cultius inclosos en les rotacions, la durada de l'estudi o altres factors. Aconseguir una entesa de la predicció dels impactes de les pràctiques de l'agricultura de conservació en el C del sòl requereix un enfocament integrat que vinculi la producció de cultius en la generació d'aportació de residus i la formació del C del sòl i la seva descomposició ( Serraj i Siddique, 2012).

Potser és prematur predir el potencial de segrest de C dels sistemes agrícoles sobre la base de canvis en les pràctiques de conreu o per estimular aquests canvis amb polítiques o instruments del mercat dissenyats per capturar C

La captura de C presenta un potencial altament favorable i nous beneficis per a l'agricultura de zones àrides. Per a això es requereix dur a terme extenses investigacions en àrees pilot representatives dels agrosistemes d'una regió, per tal d'analitzar l'emmagatzematge i els fluxos de C. Això permetrà conèixer realment les oportunitats que existeixen en l'agricultura de zones àrides, semiàrides i subhumides, com és la regió mediterrània, per disminuir les emissions de C o incrementar la seva captura i emmagatzematge en els sòls.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook