15 de setembre de 2018
15.09.2018

Single minute exchange die

15.09.2018 | 01:43

L'objectiu fonamental de l'aplicació de l'eina Single Minute Exchange Die (SMED) és la reducció del temps de canvi entre fabricació i fabricació. La filosofia SMED consisteix a eliminar el concepte de lot de fabricació, reduint al màxim el temps de preparació de màquines. Quan fabriquem, perdem molt temps en el canvi o adaptació de màquines per a la nova fabricació. Aquesta millora en la flexibilitat repercutirà directament en els temps de lliurament, en el nivell de satisfacció dels clients i en la reducció dels nivells d'estoc. Per aplicar-ho en un procés productiu cal seguir els següents passos:


Pas 1. Analitzar l'activitat.

Es tracta d'observar amb detall l'activitat del canvi de lot (mitjançant l'enregistrament d'un vídeo, l'ús de fulles de control de l'activitat, cronometratge...) per a identificar els passos o fases del canvi:

- Observar l'activitat de cada participant.

- Observar les activitats elementals: Quines accions tenen lloc?. Quant dura cada acció? En quin ordre se succeeixen? Quines eines són usades?


Pas 2. Separar l'intern de l'extern.

Es defineixen com a operacions internes aquelles operacions que només es realitzen quan la màquina està aturada: Retirar una matriu, canviar el cap d'una pistola de pintura, etc. Es defineixen com a operacions externes aquelles activitats que es poden realitzar amb la màquina en funcionament, sempre amb la premissa de seguretat.

La idea és intentar disminuir les operacions internes i augmentar les externes. Només amb aquest primer pas se solen aconseguir importants reduccions en el temps de canvi, amb una inversió mínima. No obstant això, perquè aquesta millora es consolidi, s'ha de passar al següent pas.


Pas 3. Organitzar activitats externes.

Consisteix en planificar les activitats externes per assegurar que estiguin correctament identificades i preparades per al canvi, responent a preguntes com: Quina preparació necessiten? Quines eines i peces necessiten estar a mà? On s'han de col·locar les eines i peces? Estan les eines i peces en bones condicions?


Pas 4. Convertir l'intern en extern.

Es tracta, definitivament, d'analitzar les activitats internes de manera lògica i veure les oportunitats que tenen de ser simplificades utilitzant galgues, útils, motlles, plats de muntatge, pre-configurats, etc. Cal buscar l'eina o la metodologia que permeti fer aquesta operació de la manera més ràpida possible.

Per a deixar una imatge mental del que significa l'SMED, crec que la més adequada seria veure un canvi de rodes en un Pit Stop de Formula 1. Tot està a punt, tothom sap quina és la seva funció i l'organització és la d'una orquestra. Acaben realitzant en segons una tasca en què qualsevol de nosaltres tardaria minuts. Per què no buscar tenir processos semblants a la teva empresa?

I una frase per a la reflexió: «El canvi és inevitable. El creixement és opcional» ( John Maxwell).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook