09 de novembre de 2018
09.11.2018

Els bancs no pagaran l'impost de les hipoteques de partits, Estat o Església

El BOE ha publicat la reforma de la llei perquè la banca aboni la taxa en la major part dels casos

09.11.2018 | 12:07

Aquest dissabte entrarà en vigor el Reial decret-llei 17/2018 aprovat en el Consell de Ministres d'aquest dijous pel qual es modifica el text de la llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i s'estableix que serà la banca, i no el client, qui hagi de pagar aquest impost.

No obstant això, el nou text estableix que els bancs estaran exempts d'abonar aquest tribut en els préstecs concedits a Administracions Públiques, als partits polítics o a l'Església, entre altres entitats.

Segons consta en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), a partir d'aquest dissabte serà subjecte passiu el comprador del bé o dret i, en defecte d'això, les persones que instin o sol·licitin els documents notarials, o aquells en l'interès dels quals s'expedeixin. Quan es tracti d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu al prestador, és a dir, al banc.

A més, el Reial decret introdueix un nou article a l'apartat d'exempcions pel qual no estaran subjectes a l'impost "les escriptures de préstec amb garantia hipotecària en les quals el prestatari sigui alguna de les persones o entitats incloses en la lletra A) anterior".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook