La direcció de CaixaBank ha comunicat als representants dels treballadors les condicions de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 2.157 empleats, en les quals s'ofereix una indemnització de fins a 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats als menors de 53 anys, segons els sindicats. Ahir va tenir lloc la cinquena taula de negociació, que estudia com s'aplica la reducció del 18% de la xarxa d'oficines. CaixaBank ha presentat una proposta per a les extincions de les províncies excedentàries que es basa en tres tipus de sortides per col·lectius segons l'edat. Per al col·lectiu d'empleats de 55 anys d'ara endavant, proposa l'extinció del contracte amb el 50% del salari regulador que percebran durant els cinc anys següents en un pagament únic amb descompte de la prestació per desocupació, així com un conveni especial en funció de l'edat de sortida i fins als 63 anys.