El Consell Assessor Territorial de CaixaBank es va reunir a Girona després d'una visita dels membres del Consell a les instal·lacions del centre «inTouch» de CaixaBank, ubicat al carrer de la Creu. Des dels centres «inTouch» de Girona i Lleida, CaixaBank espera atendre 100.000 clients. Durant la reunió posterior a la visita, els membres del Consell Assessor Territorial de CaixaBank a Girona han debatut sobre les principals variables de la conjuntura econòmica i han analitzat les previsions de futur, així com les dades especifiques gironines. El Consell Assessor de CaixaBank a Girona treballa amb l'objectiu de garantir les funcions de representació institucional, de seguiment de l'activitat financera i de l'Obra Social "la Caixa" en aquest territori. Els membres d'aquest òrgan consultiu, persones totes elles de reconeguda trajectòria i prestigi professional, assessoren i informen a l'entitat financera sobre aquelles qüestions que afectin a la situació econòmica de Girona, a les perspectives de desenvolupament o les oportunitats que es puguin projectar a la zona.verunt, cuius te pa 100 principem copiae atque. debemAc si, ut cogitata praeclare eloqui possent.