06 de abril de 2019
06.04.2019
Diari de Girona

La importància de la formació per a l'empresa

06.04.2019 | 00:57
La importància de la formació per a l'empresa

Imagina que portes el cotxe a un mecànic o vas al perruquer i cap dels dos s'ha format en els últims 10 anys. Ho veus greu? Potser, si ho saps, t'incomodi o tinguis dubtes d'utilitzar els seus serveis. Si la pregunta és la mateixa, però amb l'exemple d'un advocat o un metge, gairebé segur que no et posaràs a les seves mans.

No podem ignorar l'enorme esforç que suposa a nivell personal compatibilitzar la feina amb la família i, a més, amb el fet de seguir rebent formació. És cert que l'experiència laboral diària ens enriqueix i ajuda a complir les expectatives marcades, però hem de tenir en compte que la formació no és una pèrdua de temps o una despesa per a l'empresa, sinó tot el contrari, és una inversió a llarg termini.

La formació contínua és un element fonamental per al desenvolupament i supervivència de les empreses i del seu capital humà. Les evolucions socials, tecnològiques i econòmiques estan provocant canvis metodològics, estructurals i funcionals davant els que sorgeixen noves necessitats i desajustos de talent.

Al 1943, Abraham Maslow va crear la seva obra mestra: Una teoria sobre la motivació humana. En la seva teoria motivacional, a la base es troben les necessitats fisiològiques i de seguretat. Més amunt les de filiació i, en últim lloc, a la cúspide, l'autorealització. La formació contínua es pot veure com la via del nostre desenvolupament laboral. Seguidament, trobareu la seva frase cèlebre: «Les espècies que sobreviuen no són les més fortes, ni les més ràpides, ni les més intel·ligents; sinó aquelles que s'adapten millor al canvi».

Els avantatges d'aquestes accions són evidents: D'una banda, l'organització pot respondre de manera eficaç i efectiva a les necessitats i canvis del mercat, i és, en definitiva, més competitiva en comptar amb un capital humà actualitzat. D'altra banda, la formació contínua contribueix a la motivació dels treballadors, la seva integració a la companyia o l'assumpció dels seus valors, en veure que l'empresa els valora i inverteix en el seu desenvolupament.

Part dels beneficis específics que podem obtenir de la formació contínua són:

- Adapta l'empresa a les últimes tendències del mercat, incorporant les noves tecnologies i sistemes de gestió i organització.

- Augmenten els avantatges competitius de l'empresa.

- Facilita consolidar i transmetre la missió, la cultura i els valors de l'empresa.

- Millora la productivitat, la competitivitat i la rendibilitat de l'empresa.

- Incrementa la qualitat dels productes i serveis.

- Afavoreix la investigació i innovació en nous productes.

- Augmenta el compromís de la plantilla amb la companyia.

- Afavoreix la integració social de cada empleat.

- Augmenta la satisfacció, motivació i participació de la plantilla.

- Permet millors formes de treballar i l'ús de noves tecnologies.

- Potencia el treballador per assumir responsabilitats, prendre decisions eficients i resoldre problemes.

- Millora l'eficiència en els processos.

- Afavoreix la igualtat d'oportunitats.

Actualment existeixen diversos mètodes per seguir un bon procés de reciclatge i desenvolupament dels coneixements. Es poden realitzar a nivell particular o empresarial, hi ha cursos a centres privats, bonificats per a treballadors en actiu, subvencionats pels diferents organismes i institucions, a mida per a les empreses, màsters professionals, etc.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook